Jachthonden


De metgezel van de jager.
De weidelijk jager en faunabeheerder heeft ten alle tijde de beschikking over een goed getrainde jachthond. Het is de metgezel, die hem helpt bij het aport en de nazoek van geschoten wild. Immers teneinde onnodig lijden te voorkomen is het van groot belang, dat ieder verwond wild snel "binnenkomt" (bij de jager gebracht wordt én gedood).
Het is van groot belang, dat u een hond kiest, die bij u én de voor u aanwezige gebruiksmogelijkheden past! Hierdoor kan de voorjager samen met de hond hun beider natuurlijke eigen- en karakterschappen maximaal ontwikkelen tot een goed werkend team, dat grote waarde heeft voor de jacht- en faunabeheeractiviteiten waarvoor zij worden uitgenodigd.

Natuurlijke eigenschappen.
Jachthonden zijn op basis van de selectie van natuurlijke vaardigheden en karaktereigenschappen gefokt voor een specifieke doel. Zo zijn er hondenrassen die over sterke vaardigheden beschikken, die de hond geschikt maken voor de nazoek (goede neus), de nazoek en aport over water (waterdichte vacht), het speuren en aanwijzen van de aanwezigheid van wild (staande honden), het volgen van een zweetspoor (bloedspoor) of het werken onder de grond in vossen- of konijnenbouw. Deze eigenschappen worden door eeuwenoude selectie en via gerichte fok versterkt.

Opleiding.
Naast deze natuurlijke vaardigheden en erfelijke eigenschappen is het van groot belang, dat de hond goed onder appel (aansturing door de voorjager) kan werken. Een hond, die zijn baas niet gehoorzaamd kan een risico voor hemzelf, het wild, de jacht en zijn baas vormen. Daarom is het noodzakelijk, dat de hond wordt opgeleid en getraind in het juiste gedrag,
Regionaal worden door de jacht- en hondenorganisaties opleidingen van de jachthonden verzorgt door ervaren voorjagers, die beschikken over de theoretische kennis en praktische jachtervaring om dit correct te doen.
Wilt u uzelf als voorjager en uw (jacht-) hond ontwikkelen en opleiden voor een bijzonder fascinerend en waardevol werk kunt u kontakt opnemen met deze regionale organisaties. Voor de regio Zuidholland is in de afdeling Delfland de groep Jachthondenopleidingen KNJV Delfland actief.


U kunt deze groep bereiken via:


Toen en nu.....
Hieronder een beschouwing van auteur W. Blokland (WBE Alblasserwaard oost) over verandering in denken over de inzet van jachthonden toen en nu.

Waarom je met je hond moet jagen

Er zijn nog altijd jagers, die menen dat zij zonder hond kunnen jagen. Wanneer je ze hierop aanspreekt, zeggen ze dat ze het wild altijd goed nakijken en dan later gaan kijken of het er ligt. Vinden zij het wild niet, dan gaan ze er vanuit dat het geen hagel heeft gekregen. Voor hun gevoel hebben ze dan goed nagezocht en gaan ze weer verder met jagen. Meestal betreft dit de oudere generatie jagers. Daar ben ik deels mee opgegroeid, maar mijn vader hield mij altijd voor dat je zonder hond niet kon jagen. Hij beschikte dan ook altijd over en betrouwbare apporteur, echter niet het niveau dat we nu gewend zijn. Hij ging destijds veel  jagen met een nog oudere generatie jagers, die weinig of niets van honden wilden weten. Zelf zat hij in een jachtcombinatie, waar zonder honden werd gejaagd, maar waar het hem uiteindelijk lukte om zijn hond te introduceren.

Toen ik ging jagen schafte ik meteen een hond aan en richtte haar af voor de jachtpraktijk. Op sommige jachten wilde men dat ik mijn hond thuisliet, maar ik was vroeger al eigenwijs, dus nam ik haar toch mee. Nu was ik in de gelukkige omstandigheid, dat mijn vader mij niet thuisliet, want er waren nu eenmaal voldoende jagers nodig om het veld goed af te zetten. Mijn vader, die het hondenwerk een warm hart toedroeg, accepteerde mijn handelwijze, maar naar zijn combinanten  toe bracht ik hem wel in de problemen. Hij droeg mij dan ook op de hond alleen in te zetten als het écht nodig was. Nu was die  hond een topper in het binnenbrengen van aangeschoten wild. Als zij het wild dan honderden meters verderop vond, zag ik mijn vader zichtbaar genieten, al zei hij dat nooit. De oudere jagers zagen nu dat er zonder hond meer wild verloren ging dan zij altijd hadden gedacht. Als ik daarna werd uitgenodigd, werd er bij gezegd dat ik niet moest vergeten om mijn hond mee te brengen.

Ik kan mij nog goed de jachthonden uit mijn begintijd herinneren. Als kind mocht ik ze op jacht vasthouden en mijn armen waren aan het einde van de dag een stuk langer, omdat de hond continu aan de riem liep te trekken. Mocht hij los, dan struinde hij de hele polder af en was het wild zo ril dat je het daarna niet meer binnen schot kreeg. Ook het vee moest het wel eens ontgelden. De veehouders wilden daarom geen honden meer in het veld. De honden verstoorden meer dan dat men er op jacht nut van had. Nu lagen de zaken in die tijd ook anders.  Er heerste nog armoede en men moest hard en lang werken. Deze generatie jagers had eenvoudig niet de tijd, maar vaak ook niet de kennis om een hond af te richten. Daarbij kwam nog dat men niet over goed fokmateriaal kon beschikken, omdat men meestal niet verder keek dan de hond van de buren. Kortom, je kunt het niet meer met de huidige tijd vergelijken.

Nu wil ik niet zeggen dat er op jacht met goed afgerichte honden nooit eens iets fout gaat. Onder bepaalde omstandigheden kunnen bij elke hond de stoppen wel eens door slaan. Meestal omdat de hond nog te weinig praktijkervaring heeft kunnen opdoen. Daarom is het ook zo belangrijk dat er op wat grotere jachten, een juiste mix van ervaren en minder ervaren honden aanwezig is. Op die manier krijgen de nog onervaren honden een kans om te leren en als een opdracht te moeilijk blijkt, heeft men een ervaren hond achter de hand. Op deze wijze investeert men in de toekomst.

Graag wil ik dan ook jagers, die nog zonder hond jagen omdat ze geen gelegenheid hebben een hond te houden, in overweging geven eens na te denken over het volgende. In uw omgeving zijn vaak hondenliefhebbers, die veel tijd investeren om hun hond af te richten. Zij krijgen echter zelden de kans om de hond in de praktijk in te zetten en zouden het bijzonder op prijs stellen om eens voor een jachtdag te worden uitgenodigd.

Een mooi resultaat voor de voorjager van de jachttraining met zijn hond:
Een konijn wordt binnengebracht door de metgezel van de jager
.


Deel deze pagina:
Delen via e-mail


Decennia verantwoord faunabeheer door faunabeheerders met hart voor de natuur & oog voor de belangen van de grondgebruikers.