Wildtellingen

Wildteldag 2013.
Zaterdag 6 april is het weer zover, de landelijke wildteldag 2013.
Ook WBE Delfland geeft aan dit KNJV initiatief gehoor en roept haar leden op om zaterdag te gaan tellen.

Waarom?

·         Voor de onderbouwing van ontheffingen in het kader van de wildschadebestrijding zijn ze gewoon bitter noodzakelijk!

·         Om de jachtbelangen in Den Haag te behartigen en om te zorgen voor een praktisch uitvoerbaar faunabeleid in de provincies, moet de KNJV over gegevens kunnen beschikken. Momenteel zijn met name voor de nieuwe Wet Natuur harde feiten nodig.

 

Reden genoeg dus om als jager zijnde Uw steentje bij te dragen.

 

De tellijst

Net als vorig jaar, staan ook dit jaar de Wildsoorten op de lijst. Deze soorten hoeven niet geteld te worden, maar het mag wel. Het is nl gewenst dat er voor de lange termijn wel een beeld bestaat wat betreft de ontwikkeling van de wildstand in onze WBE.

Ook is dit jaar het formulier "verspreiding zoogdieren” toegevoegd. Door dit eens in de 5 jaar in te vullen kan een beeld worden gevormd van de aanwezigheid van deze zoogdieren in de WBE.

 

Hoe te tellen

Het is de bedoeling dat er van de gevraagde soorten absolute aantallen worden geteld. In onze WBE  is dit, met behulp van een goede verrekijker, vaak goed mogelijk vanuit de auto. Onoverzichtelijke delen kunnen lopend doorkruist worden. Om dubbeltellingen te voorkomen is het noodzaak dat iedereen op hetzelfde tijdstip gaat tellen, te weten ca 9:00 uur. Het is de bedoeling dat iedere jachthouder zijn EIGEN jachtveld telt, uiteraard met behulp van combinanten, drijvers en andere geïnteresseerden. Heeft U als jachthouder onvoldoende mankracht (of een te groot veld…), dan zijn er een behoorlijk aantal jongjagers die U graag eens mee willen helpen in het veld. U doet deze mensen er een groot plezier mee!! Weet U niemand, neem dan contact op met het WBE bestuur.

 

NWRS
Nieuw dit jaar is dat alle gegevens zullen worden verwerkt in het NWRS. Op de jaarvergadering heeft U uitleg gekregen hoe het NWRS werkt. Een aantal van U heeft ondertussen een jachtveld aangemaakt. Dit jachtveld heeft een nummer. Voor het verwerken van de gegevens is het van belang dat dit nummer op het telformulier wordt vermeld.

 

Resultaten
Alle gegevens worden samengevoegd en zullen als geheel naar de KNJV en de FBE worden gestuurd. De resultaten van de teldag zullen op de jaarvergadering gepresenteerd worden.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.