Ganzenbeheer Gemeente Rijswijk


De gemeente Rijswijk beperkt de populatie ganzen door actief nestbehandeling uit te voeren in samenwerking met de vrijwilligers van de WBE Delfland, de dierenbescherming en de beheerders van de lokale goenvoorziening. Bij de nestbehandeling worden een aantal eieren behandeld met maisolie of geprikt en weggehaald om het broedsucces van de ganzenpopulatie drastisch terug te dringen. Dit is noodzakelijk om de vervuiling van de zwemvijvers te voorkomen of terug te dringen. In 2018 is gedurende het broedseizoen enkele weken lang gezocht naar nesten en bewerkt. Met een goed resultaat tot gevolg: ruim 2.000 eieren zijn behandeld en daarmee is de groei in de populatie tot staan tebracht. Werden in 2017 nog ruim 1500 ganzen geteld, in 2018 bleef de populatie op bijna 500 ganzen steken en is de populatiegroei tot staan gebracht.

Bron: Bestuur WBE | 31-12-2018

Terug naar nieuws