De Gans

Door de sterk toegenomen populaties aan nijlganzen (excoot), canadese ganzen, boeren- of soepganzen en grauwe ganzen ontstaat in toenemende mate wildschade aan graslanden, verzuring van natuurtgebieden en andere kwetsbare gewassen.
In Zuidholland verblijven anno 2016 ruim 135.000 ganzen en dit aantal neemt toe.
In 2001 werden ruim 14.000 ganzen geteld in het gebied van de WBE (30.000 hectare), terwijl in 2011 op ruim 75.000 ganzen werden geteld.
.
Zonder toereikend ingrijpen bedroeg het daaraan verbonden uit te keren schadebedrag landelijk voor de jaren 2014 en 2015 respectievelijk 16 en 18 mln euro. De feitelijke schade werd toen ingeschat op respectievelijk 30 en 40 mln euro. Aanleiding om in de provinciale faunabeheerplannen van de provincies ontheffing te verlenen voor ingrijpen in deze populaties.
.
Ganzenbestrijding.
De aantallen van de populaties overzomerende en overwinterende ganzensoorten nemen dermate toe, dat alleen bejaging met het geweer volstrekt onvoldoende zijn om de populaties en het daarmee samenhangende schadebedrag voor de agrarische en veeteeltsectoren binnen aanvaardbare grenzen te houden.
Ook de veiligheid van het vliegverkeer rondom Rotterdam/The Haque-Airport loopt net zoals bij Schiphol grote risico's. Een aantal bijna-ongelukken en aanvaringen met vliegende vogels stijgt ieder jaar. Het is niet de vraag of er een ongeluk gebeurd, maar eerder wanneer. De faunabeheerders in de regio schudden eieren, verjagen de ganzen met vlaggen en organiseren periodiek jachtdagen om zo gebied-dekkend de populaties te effectief te kunnen bejagen.
In een aantal situaties blijkt dit onvoldoende om de ervaren overlast en wildschade terug te dringen. Natuurlijke zwemwaters raken vervuild en jagen de gemeentes op hoge kosten voor de schoonmaak ter voorkoming van o.m. blauwalg en vervuiling door uitwerpselen. Voorbeelden zijn de Dobbeplas in de gemeente Rijswijk, De zwemvijver in het Delftse Hout, etc.
 
.Bijeengedreven canadese ganzen.
.
Een omstreden, maar effectieve methode is het wegvangen van de jonge, nog niet vlieg-vlugge exemplaren en deze te euthaniseren (vergassen). Het vlees van deze gevangen vogels wordt veelal via de vleesverwerkende partijen verwerkt tot duurzaam voedsel voor o.m. de voedselbank, of als lokale delicatesse.
 
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ganzen

De smaak van wilde gans

Hoe smaakt wilde gans? In de Hollandse keuken kwam wilde gans regelmatig op het bord. Tot 1999. Toen werd een vang- en jachtverbod ingesteld en verdween wilde gans van ons menu.

De afgelopen decennia is het aantal wilde ganzen enorm toegenomen. Deze zorgen voor flinke schade in de landbouw en sommige natuurgebieden.
Daarom neemt de overheid maatregelen.
 
De nijlgans.
.
‘s Zomers wordt het aantal ganzen door afschot gereguleerd via een strikt vergunningstelsel. ‘s Winters worden ganzen geschoten om ze te verjagen. In totaal gaat het over zo’n 200.000 per jaar. Vaak kunnen jagers ze aan de straatstenen niet kwijt.  Bij lokale jagers zijn de geschoten ganzen verkrijgbaar: https://www.jagersvereniging.nl/wildopdekaart/.
Wilde gans heeft een exquise smaak en er zijn uiteenlopende gerechten van te maken. Maar je moet wel weten hoe dat moet! Het dier kan gastronomisch ‘lastig’ zijn. De beloning is dan wel weer van grote klasse. Gerookt is de ganzenborst een zeer smaakvolle snack bij de borrel of port. Vooral als deze geserveerd wordt in combinatie met een compote van zure rode bes, of zoete braam.
 
Proeverij Ganzenbord
Om vragen die u heeft met betrekking tot jacht, verkrijgbaarheid, bereiding, beheer en soorten te kunnen stellen aan deskundigen en natuurlijk om te proeven, worden een 2-tal bijeenkomsten georganiseerd, waarvan er één inmiddels heeft plaatsgehad.
De hele ganzenketen zal aanwezig zijn. In Noord-Holland organiseert CLM samen met LTO-Noord een proeverij, en in samenwerking met wildhandels Ruig en Pieter van Meel in opdracht van de provincie Noord-Holland.
 
In Zuid-Holland organiseren Soetman duurzaamheidsadvies, Wildhandel Treuren en restaurant Eendracht de proeverij. Enkele chef-koks die ervaring hebben met het bereiden van wilde gans, waaronder ambachtelijk charcutier Diny Schouten, Arjan Smit van De Pronckheer (Cothen), Pepijn Schmeink van Eendracht (Rotterdam) en Bram van den Akker van Oude Schouw (Akkrum), laten u proeven van hun bereidingen.
De meest favoriete gerechten worden bij elkaar gebracht in een receptenboekje. Voor deze Wilde Ganzendagen worden koks, (culinaire) journalisten, poeliers, groothandel en andere betrokken partijen uitgenodigd. Deelname is kosteloos.
 
Meer informatie: www.nbpw.nl/artikel.php?aid=1418
Nederland Ganzenland: http://youtu.be/jZEz5dBtH94

Recent (sept 2017) zond NPO2 de documentaire Vliegend voedsel van de hand van cineast Henk Dokter uit:
http://www.wbe-delfland.nl/media/video.php In deze documentaire worden de verschillende aspecten van de ganzenpopulatie bijzonder helder in beeld gebracht.

Reportage NPO-Buitendienst, nieuws uit de natuur: Ganzenprobleem: 
http://www.npo.nl/de-buitendienst-van-nieuws-uit-de-natuur/14-11-2014/VPWON_1221398

Zie ook de publicaties op de "de boerenblog" en "www.jachtargumenten.nl" met ondermeer de uitleg van de door de G7 eproduceerde voorstellen. Voor het doen van een verzoek tot ontheffing ten behoeve van de bestrijding van overwinterende ganzen staat op de formulierenpagina een voorbeeldverzoek.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.