Schade aan fruitopstanden

Verschillende soorten wild kunnen schade veroorzaken aan fruitopstanden. De afgelopen jaren hadden fruittelers vooral te kampen met schade van woelratten en vogels. Ook exoten als ontsnapte papagaaien die grotere populaties ontwikkelen, veroorzaken bij de hobbytelers in de randstad schade. Woelratten kunnen door vraat aan het wortelgestel ernstige schade aan fruitopstanden veroorzaken, met als gevolg uitval van fruitbomen en productieverlies. Zangvogels, kraaien en roeken veroorzaken vooral schade door het eten van oogstrijp fruit.

Ter voorkoming en beperking van schade in fruitopstanden kunnen diverse maatregelen worden getroffen. Op de site van het faunafonds treft u per diersoort de mogelijk te treffen preventieve maatregelen aan. Afwisseling van maatregelen verhoogd over het algemeen de effectiviteit ervan. Deze tabel is geen uitputtende opsomming van alle toepasbare maatregelen. Indien een bepaalde combinatie van gewas en diersoort er niet tussen staat wil dit niet zeggen dat er geen maatregelen genomen kunnen worden om de schade te beperken of voorkomen. Om voor een tegemotekoming van het Faunafonds in aanmerking te kunnen komen is het zelfs veelal verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
Indien u vragen heeft over de te treffen maatregelen, u een middelen wil inzetten die niet in de tabel beschreven staan, of er sprake is van schade door een niet in de tabel voorkomt, neem dan tijdig contact op met het Faunafonds.

Bron: Website faunafonds: www.faunafonds.nlDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.