De jager = onderdeel van de ecologische voedselketen


Wilt u wild betrekken van de lokale jager?

Dan kan: bij lokale jagers zijn de geschoten ganzen verkrijgbaar: https://www.jagersvereniging.nl/wildopdekaart/.


Deel deze pagina:
Delen via e-mail


Decennia verantwoord faunabeheer door faunabeheerders met hart voor de natuur & oog voor de belangen van de grondgebruikers.