Aanmelden lidmaatschap WBE:

Voor aanmelding voor het lidmaatschap gebruikt u het aanmeldingsformulier op pagina:                       

https://www.wbe-delfland.nl/index/lidmaatschap.php

Contact secretariaat WBE:

Het contact-formulier gebruikt u voor het stellen van vragen, terugbel-verzoeken, etc.

De leden (jachthouders) en deelnemers verenigd in de Wild Beheereenheid Delfland voeren op vrijwillige en vakkundige basis het door de provinciale staten vastgestelde Faunabeheerplan en het bijbehorende afschotplan uit in de regio Delfland. Voor vragen etc. over de uitvoering van het provinciale faunabeheerplan en de op basis daarvan aan deze faunabeheerders verleende toestemmingen en ontheffingen verwijzen we u naar de Faunabeheereenheid Zuidholland.


Dhr. / Mevr.: * De heer Mevrouw
Voorletter(s): *
Achternaam: *
Postcode:
Huisnummer:
Straat:
Plaats:
Telefoon: *
Mobiel: *
E-mail: *
Uw bericht:

Ik ben geïnformeerd over het privacybeleid en mijn rechten en plichten middels inzage in de privacyverklaring.* Dit veld dient u verplicht in te vullen.

Uw contactgegevens worden enkel aangewend voor zover en zolang als nodig om uw opmerking te kunnen verwerken of uw vraag te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan wel beschikbaar gesteld aan derden.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.