Konijn

Veel bedrijventerreinen, Taluds van wegen en spoorlijnen en duingebieden herbergen een groot bestand aan konijnen. Schade kan ontstaan door het ondergraven van de taluds van verkeerswegen, spoorwegtrajecten, bedrijfsinstallaties en duinen.
Populatiebeheer is dan plaatselijk noodzakelijk om schade aan de verkeersveiligheid en grote milieuschade door verzakkingen te voorkomen.
 
Bron: https://www.jagersvereniging.nl/jagen/diersoorten/konijn/


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.