Jaarrond beheer biotoop

 

maand

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Beplantingen buiten bosverband

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aanvragen subsidies  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
 grondbewerking bij aanleg beplantingen

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 grondbewerkingen bij aanleg beplantingenkleigrond                      X  X
 plantgatbemesting    

 X

 X

               
 onkruidbestrijding      

 X

 X

 X

 X

 X

       
 distelbestrijding        

 X

 X

 X

         
 incidenteel watergeven boombeplantingen        

 X

 X

 X

 X

       
 snoeien loofhout (berk, esdoorn, noot niet in jan-mei)

 X

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

 x

 scheren hagen          X  X  X  X        
 wilgen knotten

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 leibomen snoeien

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 plaatsen boompalen

 X

 X

 X

             

 X

 X

 plaatsen anti-maaischadepalen

 X

 X

 X

 X

           

 X

 X

 controleren/vervangen anti-schadepalen en boompalen

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 verwijderen boompalen

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

Natte terreinen

                       
 opschonen sloten                

 >

 X

 

 
 schonen en uitbaggeren vijvers en poelen                

 >

 X

   
 maaien waterplanten                

 >

 X

   
 maaien trilveenkraggen            

 X

 <

       
 maaien rietkragen

 X

               

 X

 X

 trekken krabbescheervegetaties                  

 X

 
 opschonen sprengen, verwijderen van blad

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

bron: staatsbosbeheer

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.