Tellen en onderzoeken

Wildteldag 2 april 2011

Tijdens de wildteldag bleek maar weer eens hoe lastig tellen is. De vliegende en op het land foeragerende vogels waren geen probleem tientallen en honderden werden geteld: canadagans, brandgans, grauwe gans, aalscholvers, duiven, eenden, scholeksters, zwanen (een vlucht van 12 zwanen vielen in: prachtig gezicht). Maar nu de broedtijd is begonnen blijven veel dieren "buiten beeld".  Toch bleek het verstoppen in de heg onvoldoende om aan de aandacht van de goede faunabeheerder te ontsnappen.
Jager Harry: er zit een eend te broeden binnen een meter van je hoofd.
Ik zocht mij wezenloos, maar geen eend! Toch was ze aanwezig (een snelle foto als bewijs).

 
Later werd ook nog een broedende houtduif aangewezen.

De tellingen werden verricht. Vooral nijlganzen waren talrijk: honderden. Het was mooi weer, we haalden populierenhout op bij de boer en de moterzaag deed het werk voor de winter. Ik voelde weer al mijn vergeten "kantoorspieren". Moe en voldaan keerde ik huiswaarts. Jager Harry: bedankt, ik heb weer veel geleerd.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.