Werkgebied

Het werkgebied van WBE Delfland beslaat een gebied van ongeveer 40.000 hectare. Op onder-staande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De lichtgroene lijn geeft de grens aan. Van deze 40.000 hectare is slechts een beperkt deel "bejaagbaar" met geweer. De regelgeving schrijft voor dat een bejaagbaar jachtveld min. 40 hectare (40.000m2) groot moet zijn, terwijl er binnen de grenzen van het jachtveld een cirkel met een straal van 150 meter getrokken moet kunnen worden.
 
 
De oppervlakte van water wordt in sommige situaties meegeteld bij de bepaling van de vereisten 40 ha oppervlakte. De witte cirkel van 30-40 meter geeft het effectief schotsveld van een hagel-geweer aan.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.