De jager = onderdeel van de ecologische voedselketen


Wilt u wild betrekken van de lokale jager?

Dan kan: bij lokale jagers zijn de geschoten ganzen verkrijgbaar: https://www.jagersvereniging.nl/wildopdekaart/.