Werkzaamheden WBE

 VOORLICHTING: Met het doel de omwonenden te informeren over de werkzaamheden en het belang van deze werkzaamheden voor een duurzame natuur en leefmilieu van iedereen worden via informatiestand op polderdagen, de website, presentaties en lessenpakketten op scholen, lezingen, etc, verzorgd.

 Promotiemateriaal en informatieve presentaties voor spreekbeurten, scholen, etc. kunt u ook downloaden bij de NJV:

Middendelflanddag 2019 te Vlaardingen, Hoeve Avondrust met veel lekkere streekproducten.

TELLINGEN & ONDERZOEKEN: Op vaste momenten in het jaar worden WBE-brede tellingen georganiseerd op basis van de landelijk afgesproken protocollen en uitgevoerd in samenwerking met collega-natuurorganisatie. De telprotocollen voor de verschillende tellingen en op basis van tellingen uitgevoerde onderzoeken treft u hier aan:

 

SCHADEBESTRIJDING Gelet op de populatiegroei van verschillende exoten, de ganzen-, kraaien- en kauwenpopulaties worden periodiek WBE-brede schadebestrijdingsdagen gen -activiteiten georganiseerd. Het gaat hier primair om de predatiedruk op de weidevogelpopulatie (vos, kraai), voorkomen schade aan graslanden en (vlieg-)verkeersveiligheid (gans, kraai, kauw), etc.

JACHT: Warnneer de populaties het toelaten wordt in de daarvoor toegestane perioden uit deze populaties geoogst (eend, haas). Informatie voor de jager download u hier.

VALKERIJ: Een bijzondere vorm van Jacht en Schadebeheer is de valkerij. Juist daar waar de Jachthouders en Faunabeheerders de beheeractiviteiten  door omstandigheden moeizaam kunnen uitvoeren, biedt de samenwerking met de lokale valkenier een oplossing in het populatiebeheer van bijvoorbeeld konijnen (taluds wegen en spoorwegen), met het geweer vanwege de beperkte omvang of ligging niet bejaagbare stukken grond, etc.

BIOTOOPVERBETERING: In samenwerking met gemeentes, grondeigenaren e& -gebruikers, alsmede grondbeheerorganisaties (natuurmonumenten, Stattsbosbeheer zijn veelal biotoopverbeteringen mogelijk op kleinere stukken terrien, die weer goed zijn voor dier- en vogelsoorten met een populatie, die onder druk staat (weidevogels, etc.). door oorzaken als eenzijdig grondgebruik, grote arealen, predatiedruk, etc. Ideeen voor biotoopverbetering treft u aan op de site van de NJV:

WAARNEMINGEN: Binnen de WBE worden bijzondere waarnemingen met elkaar en externe natuurorganisaties gedeeld.

SAMENWERKING: De WBE zoekt voor haar activiteiten bewust de samenwerking met haar omgeving: gemeentes, provincie, natuurbeheer- en natuurbescherminsorganisaties, etc. Veelal zijn de belangen van de WBE ten aanzien van de leefomgeving hetzelfde als die van  deze partijen en kunnen faunabeheerders en natuurbeschermers elkaar helpen bij het bereiken van deze doelen. Vooral in de ontwikkeling van het bewustzijn ten aanzien van een duurzame natuur en biodiversiteit zijn de tegenstellingen kleiner dan vaak wordt gedacht.

WBE-INTERN: Belangrijk is ook de interne binding binnen de WBE, waarbij interne kennisontwikkeling en samenwerking de basis vormt voor vakkundige faunabeheerders. Jaarlijks worden presentaties georganiseerd om de aanwezige kennis te delen, praktijkervaring op te doen en nieuwe kennis op te doen.

*****

FOTOVERSLAGEN

De WBE Delfland hecht er grote waarde aan om haar activiteiten transparant in beeld te brengen. Daarom zijn op deze website ook fotoverslagen van de verschillende activiteiten opgenomen. Sommige beeldverslagen kunnen voor sommige bezoekers ook mogelijk schokkende beelden bevatten. Dit behoort allemaal tot de dagelijkse realiteit van de jager, faunabeheerder, valkenier, hondenbegeleider en of buitenmens. Een realiteit waarmee deze mensen op verantwoorde en ethische wijze mee omgaan en daarbij in voorkomende situaties zijn/haar verantwoordelijkheid in neemt.

*****

 

 

 

 
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.