Kwaliteit en kennis

Doelstelling van de Wildbeheereenheden is het waarborgen van de kwaliteit en kennis-niveau bij de wildbeheerders en jagers. In de delicate functie die deze mensen in het beheer van flora en fauna in de moderne maatschappij vervullen, verwacht het publiek een verantwoord minimum aan kwaliteit en kennis. Dat geldt zowel ten aanzien van de natuur, de ecologie, de landschapsinrichting, de in die omgeving uitgevoerde agrarische en veeteeltactiviteiten, de uitgevoerde beheeractiviteiten andere maatschappelijke activiteiten (recreatie).  

Jachtopleiding.
Daarom start een wildbeheer- en jagers"loopbaan" vaak met het volgen van de opleiding "Jacht & Faunabeheer" (Stichting Jachtopleidingen Nederland), dat opleidt tot het voor het verkrijgen van een jachtakte verplichte diploma. Daarnaast wordt kennis overgedragen van jager op jager.  Verder zijn er (aanvullende) groene opleidingen:
 • Jachtopzichter/Natuurwachter
 • BOA-opleiding jachttoezicht
 • SJN-opleiding tot Gecertificeerd Persoon, die de eerste kwaliteitskeuring uitvoert voordat het wild de voedselketen in mag.
 • Cursus Reewildbeheer van de vereniging Het Ree
 • Grofwildcursus (IP Groene Ruimte),
 • Verkorte Grofwild-cursus van de KNJV-jongjagers, 
Schietopleiding.
Verder is praktijktraining de belangrijkste vorm van het kwaliteitsbehoud. Meelopen met een ervaren wildbeheerder of jager is niet alleen erg leerzaam, maar ook noodzakelijk om ook de juiste opstelling tegenover de natuur, de grondgebruiker, het publiek en vanzelfsprekend in de eerste plaats de beheerde fauna.
Oefenen op de schietbaan om de schiet-vaardigheden op peil te houden is daarbij een vanzelfsprekendheid. Kleiduivenschieten bij de JTS Waalsdorp onder de deskundige leiding van gediplomeerde instructuers is daarvoor een uitgelezen en bijzonder leerzame gelegenheid. Ook de ervaren wildbeheerder of jager leert iedere rond of instructie weer nieuwe of vergeten aspecten van het hanteren van het geweer.
 
Daarnaast is ook het geregeld oefenen op de een 100-meterbaan en het inschieten van de richtkijker op de kogelbuks een "must" voor grofwildbeheerders van ree, damherst, edelhert en wildzwijnpopulaties. Het afgeven van een verantwoord schot op een levend dier vereist een scherp oog en een verantwoordelijk hanteren van de buks.
 
Een kogel vliegt ver (ruim 1.000 meter) en doet ook dan nog veel schade. Een goede "kogelvanger" achter het doelwit is dan ook een noodzakelijke veiligheidsmaatregel. Net zoals het "breken" van het geweer of het ontgrendelen van de buks bij het passeren van een obstakel, zoals een hek, een sloot, etc.
 
Cursus Wildhygiëne.
Tenslotte volgt na het schot het zogenoemde "rode werk": het ontweiden en verwerken van het wild tot een mooi ecologisch natuurproduct en lekkernij op het bord.
Ook hier vindt opleiding en ontwikkeling van kennis plaats. Verderop wordt de rol van de jager/faunabeheerder als voedselproducent toegelicht. Dit proces start met de beoordeling van het wild voor en na het schot. Zijn er zogenoemde abnormaliteiten zichtbaar te constateren, die inbreng van het bemachtigde wild in de voedselketen verhinderen?
De opleiding "Wildhygiëne" leidt op tot Gecertificeerd Persoon met de bevoegdheid deze 1e beoordeling uit te voeren.

Gerelateerde vakkennis.
Onder de jagers bevinden zich mensen uit alle lagen van de bevolking en met verschillende achtergronden. Het zijn natuurliefhebbers puur sang met een realistische kijk op de processen in de natuur: biologen, ecologen, dierenartsen, hondenmensen, agrariërs, vogelbeschermers, etc. Binnen de WBE's wordt deze kennis gemobiliseerd om de kennis bij collegajagers te vergroten en uit te breiden.

Opleidingsinstituten.

In het "groene domein" zijn een aantal opleidingsinstituten actief om op praktische en gedegen wijze deze kennis te borgen in opleidingen voor een ieder, die daarin geïnteresseerd is:

Het betreft een voorinschrijving voor de opleiding Van Jager naar slager. Geïnteresseerden krijgen bericht als de datums van de cursussen/locaties bekend zijn. En hoe ze gebruik kunnen maken van de STAP subsidie waarmee het volledige lesgeld van €995,- betaald kan worden (STAP-budget is alleen van toepassing tot de leeftijd van 65 jr.).

Data 2022:
 • Donderdag 15 september 2022
 • Donderdag 22 september 2022
 • Donderdag 29 september 2022
 • Donderdag 6 oktober 2022
 • Donderdag 27 oktober 2022
 • Donderdag 3 november 2022
 • Donderdag 10 november 2022
 • Donderdag 17 november 2022


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.