Fauna- en wildschadebestrijding

2022: Gezamenlijke ganzendag 8 oktober WBE Delfland

Ik heb de eer en het genoegen gehad om bij de ganzendag van WBE Delfland te mogen zijn. Als iemand die recent zijn jachtakte heeft gehaald is dit mijn eerste ervaring om het veld in te gaan met eigen hagelgeweer.

Met de jacht ben ik al vaker mee geweest met name met jagende familieleden. Dat is inmiddels wegens ouderdom en overlijden niet meer het geval.

Jagen is iets wat ik sindsdien echt begon te missen en dus heb ik enige tijd geleden besloten om alsnog de jachtakte te halen en dat terwijl er al enkele grijze haren zichtbaar worden.

Ook dan ben je gewoon jongjager die nog veel moet leren.
Het beleven van de natuur is misschien gelijk maar het wordt anders als je de verantwoordelijkheid zelf moet dragen over schot of niet.

Verzamelen was om half 7 bij het jachtveld. Na een snelle kop koffie werden de lokkers uitgezet en maakte iedereen zich klaar om de sloot in te gaan. Het licht begint langzaam toe te nemen. Aan de ene zijde van de sloot mooi weiland en aan de andere zijde een veld met stoppels:

Het waait iets, ongeveer windkracht 3. Wolkenflarden drijven langzaam voorbij in de gestaag opkomende zon terwijl we in de sloot staan tussen de in de wind wapperende wilgen.

Nu is het wachten op de eerste ganzen.  Even later komt er een koppel ganzen over maar te ver weg en veel te hoog. In de verte zien we er meer en af en toe is een schot te horen uit een buurveld. De meeste ganzen blijven hoog en vermijden het veld waar de silosock lokkers verleidelijk in de ochtendzon zacht deinen in de wind.

Er zijn niet veel kansen deze ochtend, uiteindelijk komen er een paar ganzen over en ik kan er een schieten. De gans valt daadwerkelijk uit de lucht en opgelucht haal ik weer adem. De kleine Munsterlander Kees sprint er enthousiast op af en moet toch nog een volgend slootje door. De hond heeft er nog een hele kluif aan met de steile slootkanten maar al snel is de gans geapporteerd en afgegeven. Snel word de gans op het stoppelveld gezet als extra lokker.

Echte ganzen zijn de beste lokkers maar het valt deze ochtend niet mee, De ganzen blijven veelal te hoog of landen een paar velden verder. Onze lokkers blijven eenzaam vandaag. Een paar duiven en een paar kraaien geven akte de présence waarvan er nog een geschoten wordt maar blijven verder buiten bereik net als de eenden die over een naburig veld vliegen.

Tegen tien uur besluiten we dat het vandaag niet meer grootschalig gaat lukken en besluiten op te ruimen om naar de hoeve Ackerdijk te gaan voor de tableau legging.

Het domme gansje is meer een karikatuur want blijkbaar zijn ze toch wat slimmer. Zodra we zijn gestart met opruimen komt een viertal Canada ganzen op nog geen 15 meter hoogte over ons heen gevlogen. Ik beeld me in dat het gesnater lijkt op lachen omdat ze weten dat de patronen van het geweer zijn en daarom zo laag overkomen. Het is wat het is en een volgende keer beter.

Voor mij persoonlijk is het een succes en belangrijke ervaring.

We nuttigen nog even snel een kop koffie en een gekookt ei en maken ons dan op weg naar de hoeve Ackerdijk voor de Tableau legging. Onderweg tussen de velden vliegen de ganzen zo laag over dat ik ze bijna aan kan raken. De velden zitten hier vol met vele honderden ganzen. Kanadezen, kollen, grauwen, nijlers en ik meen zelfs wat brandjes te hebben gezien. In deze velden is vandaag niet gejaagd en de ganzen lijken dat prima te weten. Ik verdenk ze er stiekem van dat ze een appgroep hebben voor ganzen en elkaar waarschuwen waar het onveilig is????

Bj de hoeve Ackerdijk is het inmiddels gezellig druk. Veel jagers hebben zich daar al verzameld en het tableau begint zich al te vullen. Mijn bescheiden bijdrage leg ik er netjes bij. Er is lekker warme koffie en zalige broodjes. Ik praat met jagers en met enkele andere jongjagers.

De meesten hebben de dag als een succes ervaren ook al zijn er wel eens meer ganzen geschoten.


Tableau (resultaat):

 • Canadese Gans   51  
 • Grauwe Gans      25
 • Nijlgans              24
 • Kolgans                7
 • Boerengans           1
 • Kraai                   15
 • Kauw                     2
 • Duif                       1
 • Eend/Woerd           1 

Voorzitter Jan-Jacob houdt een korte speech waarin nogmaals het belang van een dergelijke dag aan de orde komt en een waidmansheil voor diegene die vandaag succes hebben gehad. Wat ook aan de orde komt is het vele werk wat door de WBE en de jachthouders is verzet om een dergelijke dag mogelijk te maken. 

Op bestuurlijk vlak is er bij FBEZH (provinciale Faunabeheereenheid Zuid Holland) en ook bij lokale WBE’s veel aan de hand, met name door de soms onstuimige politiek. Er is daardoor behoefte aan versterking van het team. Ik heb in ieder geval de wens uitgesproken om de faunacoördinator te assisteren vooral daar waar het projectmatige activiteiten betreft. Ik hoop dat de andere (jong)jagers dat voorbeeld volgen.

Teneinde de jacht i.c. het verantwoord en weidelijk faunabeheer in de toekomst te kunnen waarborgen is het van evident belang dat we onze organisatie versterken om de verschillende belangen goed kunnen behartigen.

Met dank aan Gert Jan en Benjamin en aan iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt.


Wildschadebestrijding 22 september 2018

De WBE kijkt terug op een geslaagde gezamenlijke bestrijdingsactie afgelopen zaterdag. De prachtige weersomstandigheden (zon en wind), de oogstresten van mais en het gezamenlijk actief zijn in de polder, hebben geleid tot een tableau dat we niet eerder hebben meegemaakt.  Op het tableau lagen: 

232 Canadese ganzen
59 Nijlganzen
22 grauwe ganzen
7 brandganzen
13 wilde eenden
12 houtduiven
19 zwarte kraaien en
13 kauwen.

In totaal 377 stuks wild. Ongekend en een effectieve bijdrage aan het terugbrengen van de populaties van de ganzen, zoals het provinciaal beleid beoogt Voor de grote aantallen ganzen die achterbleven op het tableau, is een bestemming geregeld. Dit ging niet geheel zonder slag of stoot, gezien de koeling niet direct beschikbaar was en een noodoplossing moest worden gevonden om de ganzen te koelen totdat deze verwerkt konden worden. Kortom een bijzonder geslaagde dag. Mede dankzij de gastvrijheid op de boerderij van Fam. van 't Hoogh, waar een versnapering de faunabeheerders opwachten. Alles was weer perfect verzorgd, dank daarvoor.

Wildschadebestrijding 10  maart 2018

Zaterdag10 maart trokken de samenwerkende faunabeheerders in de regio Delfland er gezamenlijk op uit om uitvoering te geven aan het faunabeheerplan van de provincie. Oorspronkelijk was de planning om een week eerder deze activiteit uit te voeren, maar als gevolg van de winterse weersomstandigheden werd deze uitgesteld. Ondermeer met het oog op het voorkomen van risicovolle situaties: veel schaatsers in de polder. Doelstelling van deze dagen is het terugdringen van de populaties schade veroorzakende vogels (ganzen en kraaien)  terug te dringen. Voor het vertrek van de wintergasten (ganzen) is dit juridisch (ontheffingen lopen vanaf 1 maart) niet mogelijk en door de bestrijding van de kraaien neemt de overleveingskans voor de broedsels van weidevogels toe.

Rond 06:00 uur vertrokken de jachthouder ieder naar hun eigen jachtveld vergezeld door mede-jagers, jong-jagers en hondenmensen om hun posities in te nemen. In het donker worden de schuilhuttjes opgebouwd. Die zijn nodig omdat de overvliegende ganzen zeer scherpe ogen hebben en uitwijken naar elders, wanneer zij mensen in de directe omgeving waarnemen. Rondom de schuilhiutjes worden de lokkers (kunstganzen) geplaatst: eten, rondkijkende en invallende (landende) modellen. Daarvan zijn verschillende soorten kunststof, opvouwbareen kunststof sok-(silosocks) modellen in de kleur en vorm van de verschillende te bejagen soorten: nijlgans, kolgans, canadagans, etc. De silosocks en opvouwbare (FUDs) zijn licht en goed te hanteren, hardplatsicmodellen zijn omvangrijk en lastiger te dragen. Alles bij elkaar een behoorlijke sjouwpartij en op de terugweg moeten ook de geschoten ganzen weer mee terug. De lichte modellen blijken goed te werken, daar vallen de echte ganzen door de natuurlijke nabootsing en de beweging goed op in.

Wanneer alles is opgezet begint het wachten tot het tijdstip waarop conform ontheffing gejaagd mag worden en een verantwoord schot mogelijk is. Daarvoor moeten de ganzen beneden een meter of 25 overvliegen en binnen schot komen. We zien er genoeg van de verschillende soorten, maar de meeste komen er hoog over 70m en meer. Dan is een schot niet meer zinvol en of risicovol. De ganzen  vliegen en stijgen erg snel, wanneer ze een onnatuurlijke of alarmerende beweging waarnemen.

De schadebestrijding vindt bij voorkeur gezamenlijk regio-(WBE-)breed plaats. Verspreidt over het hele gebied zitten per jachtveld enkele jagers in schuilhutjes op deze schadeveroorzakende vogels te bejagen op verzoek van de grondgebruiker. Door de hoge stofwisseling en ineefiicient voedselgebruik eten de ganzen noodgedwongen veel meer dan wenselijk. Door de inefficiente voedselopname bevuilen de ganzen het gras. Daarna trekken de koeien en schapen hun neus voor dat gras op, ook wanneer het bevuild na het maaien in de voedselkuil terecht komt. Een aanzienlijke financiele strop voor de melkveehouderij.

Omdat de vogels snel vliegen en groot zijn is voorhouden bij een schot noodzakelijk. Toch lukt het enkele malen om de laagvliegende vogels te treffen en binnen te halen. Apport-honden zijn altijd aanwezig om de geschoten dieren, wanneer ze een paar weilanden verder neervallen op te halen. Een noodzaak, omdat sommige vaarten te breed/diep zijn om te doorwaden. Geweldig knap hondenwerk zien we die ochtend. Alle geschoten ganzen komen netjes binnen.

Aan het einde van de ochtend (11:00 uur) leggen we gezamenlijk het tableau bij de gastvrije Fam. van het Hoogh. Dat is altijd een zeer goed georganiseerde bijeenkomst met hete koffie, broodjes en andere versnaperingen. Een weldaad na een koude ochtend in het veld. De geschoten vogels worden soortgewijs uitgelegd en geteld. Zo kunnen we het afschot ordentelijk en correct vaststellen. De dag wordt door voorzitter Jeroen doorgesproken en toegelicht. De jongjagers, de hun 1e gans of andere vogel hebben geschoten worden in het zonnetje gezet en ontvangen hun vogel om mee huiswaarts te nemen. Dit keer wordt ook de nestor -jager onder ons, 94 jaar oud met ruim 75 aktes "gehuldigd" met een fles jachtbitter: bewonderingswaardig hoe een man van die leeftijd kwik en vief deelneemt aan de schadebestrijding.


Tableau: Knobbelzwanen 3 (op speciale ontheffing), Ganzen: Canada 38, Grauwe 35, Kol 19, Nijl 23, Brandgans 6. Daarnaast ook 1 kauw en 15 zwarte kraaien. Deze laatsten zijn weer noodzakelijkerwijs geschoten om de weidevogels te ondersteunen in de broedtijd. Deze populatie groeit sterk als gevolg van het grote voedselaanbod (afval) en de beperkte predatie door roofvogels, etc. Zelf prederen deze zwarte "rechtbekken" vooral op de eieren en jongen in de nesten van weidevogels als kievit, kluut, scholekster, etc.

Schadebestrijding 2017: Wildschadebestrijding 11 maart 2017

Zaterdag11 maart trokken de samenwerkende faunabeheerders in de regio Delfland er gezamenlijk op uit om uitvoering te geven aan het faunabeheerplan van de provincie. Rond 06:00 uur vertrokken de jachthouder ieder naar hun eigen jachtveld vergezeld door mede-jagers, jong-jagers en hondenmensen om hun posities in te nemen.

Populatie ganzen in de regio vormen in toenemende mate een flinke schadepost voor de veeboeren (verlies aan de voedselvoorraden voor het vee) en een verhoogd risico op ongelukkig met het vliegverkeer van Rotterdam-The Haque-Airport.

Doelstelling is om de populatie tot aanvaardbare niveaus terug te brengen. Daartoe worden binnen de regelgeving van de Wet Natuurbescherming door de provincie ontheffingen verstrekt aan de jagers. Door de aanwezigheid van grote aantallen grauwe, canadese en nijlganzen ontstaan veel schade aan de graslanden in het gebied en komt de vliegveiligheid van de luchthaven Rotterdam.-The Haque-Airport in gevaar. De oogst viel niet tegen: circa 80 ganzen werden binnengebracht.

De geschoten ganzen worden verwerkt tot heerlijke en duurzame regionale producten: gerookte ganzenborst, gebakken ganzenpootjes, ganzenhamburgers en ganzenkroketten. Deze zijn veelal verkrijgbaar bij Hollands Wild, bij de lokale poelier of jager alsmede tijdens de regionale polderdagen bij de voorlichtingsstand van de WBE (mits voldoende voorradig).

Schadebestrijding 2016: Ganzen- enn kraaiendag 24 september.

Zaterdag 24 september trokken de samenwerkende jagers in de regio Delfland er gezamenlijk op uit om uitvoering te geven aan het faunabeheerplan van de provincie. Rond 06:00 uur vertrokken de jachthouder ieder naar hun eigen jachtveld vergezeld door mede-jagers, jong-jagers en hondenmensen om hun posities in te nemen. Veelal verdekt opgesteld in de bosjes langs en in de maisvelden en de weilanden, wachtend op de overvliegende en invallende ganzen. Uit oogpunt van bestrijding van de bestrijding van wildschade aan de weilanden en de vliegveiligheid rondom Rotterdam/TheHaque Airport moeten de ganzenpopulaties drastisch worden teruggebracht naar de stand van een aantal jaren terug. Met weinig natuurlijke vijanden en een grote reproductie van 6-8 jongen met nest nemen de aantallen jaar over jaar sterk toe. Boeren en agrariërs verliezen grote arealen grasvelden en daarmee wintervoer voor het vee. 

Ook kraaien, Kauwen en duiven werden vrijgegeven vanwege de vraatschate en de schade aan het ingekuilde veevoer. De afgedekte veevoerkuilen zijn afgedekt met zeilen om deze beschermen tegen de regen en schimmels. Met name kraaien en kauwen pikken daar weer gaten in, waardoor de bescherming tegen het vocht verloren gaat en het veevoer beschimmelt. Een enkele jachthouder gaf ook een eend of duif vrij.

Rond een uur of elf werd bij de Fam. van 't Hoogh weer traditiegetrouw het tableau gelegd. De methode om het afschot netjes met respect voor de vogels neer te leggen en te tellen. De Jachthouders tellen in het veld al het afschot en voeren die per jachtveld in het informatiesysteem DORA (van de provincie) in om de populatieberekeningen te ondersteunen en als basis voor hun provinciale ontheffingen. Het totaalresultaat stemde tot tevredenheid, het was een mooi succesvolle dag:

 • Kolganzen:            1
 • Grauwe ganzen:    24
 • Canadese ganzen:  57
 • Nijlganzen:            54
 • Kraaien:                 25
 • Kauwen:                   9
 • Eenden:                     2
 • Duif:                          1

De tuin van de randstad.

De geschoten ganzen werden aan de WBE gedoneerd ten behoeve van de komende voorlichtingsactiviteiten. Met name vwordt een bezoekje aanbevolen aan Streekmarkt  "Tuin van de Randstad" bij de Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight (Zwethkade-zuid 45 TE Den Hoorn), waar zaterdag 8 oktober a.s. naast de druiven uit de kas ook de gerookte ganzenborsten uit het eigen veld te proeven zijn. Heerlijk met een compote van zoet/zure bessen en een glaasje Port.

Schadebestrijding 2016: Kraaien- en ganzendag 19 maart.
De in de wildbeheereenheid (WBE) Delfland samenwerkende jagers, faunabeheerders en hondenmensen organiseerden afgelopen zaterdag een populatiebeheerdag met een mooi resultaat. Met name het aantal geoogste Kraaien en kauwen (21) alsmede Ganzen (99)
maakten deze dag tot een succes. Aanleiding voor deze dagen vormen de schademeldingen van de grondgebruikers (agrariërs met vee), meldingen over een te hoge predatiedruk van het lokale Weidevogelpact en ook informatie van de gemeentes.

De graslanden in het gebied worden frequent bezocht door grote aantallen ganzen, die het gras opvreten en de grond vervuilen met hun uitwerpselen, waardoor het vee het gras niet meer aanneemt. Een doorn in het oog van de grondgebruikers met vee: extra veevoer moet worden aangevoerd, hetgeen extra (onnodige) kosten veroorzaakt.
In het overleg met het Weidevogelpact wordt met name de (te) hoge predatiedruk op de weidevogels van Vos, verwilderde kat, kraai, kauw, reiger, ooievaar etc. gemeld. Daarnaast vormt het verlies aan noodzakelijke kruiden- en insectenrijke habitat een groot probleem. Ook de extreme territoriumdrift van bepaalde ganzensoorten vormen een probleem voor onder meer watervogels (eend) en weidevogels.
Om gezonde populaties van voldoende aantallen in stand te houden voor de vogellaars is beperking van de predatie een noodzakelijke actie. De leden van de WBE dragen daar hun steentje aan bij.

Oppervlaktewater, waaronder de open, natuurlijke zwemwater worden door de (te) hoge populaties ganzen vervuild door de te hoge concentraties stikstof en fosfaten uit de uitwerpselen die in het oppervlaktewater terecht komen. Een expliciet risico voor de volksgezondheid en een beperking van de recreatiemogelijkheden. Ook hiervoor is populatiebeheer een noodzaak.

Tenslotte zijn de grote populaties aan grote vogels als de ganzensoorten in het gebied rondom de vliegroutes van Rotterdam/The Haque Airport een risico voor het vliegverkeer. Rondom Schiphol geldt een 10 km nul-optie voor deze vogels, voor het vliegveld in de directe omgeving van Delfland is deze nul-optie voor ganzen nog niet ingesteld. Hiermee is het feitelijk risico echter niet verdwenen. Recent moest een reddingshelicopter direct na het opstijgen een noodlanding maken na een botsing met een vogel. Elders in de regio werd de voorruit van een busje verbrijzelt door een botsing met een gans. Ook een reden voor het uitvoeren van populatiebeheer.

Zaterdag werden de populaties met de volgende aantallen teruggebracht:

 • Kraai: 13,
 • Kauw: 8,
 • Duif: 2,
 • Kolgans: 12,
 • Brandgans: 6,
 • Nijlgans: 34,
 • Canada gans: 24,
 • Grauwe Gans: 23.
Deze aantallen worden door de jachthouder in het provinciale faunabeheersysteem DORA ingevoerd (afschotgegevens), zodat de provinciale beleidsmakers hierop hun populatiebeheergegevens bijwerken. Populatietellingen, aanwas-, sterfte- en afschotcijfers vormen voor de provinciale Faunebeheereenheid (FBE) de basis voor de te verlenen ontheffingen voor het uitvoeren van schadebestrijding.    

 

3e Ganzen- en kraaiendag 2015 een succes.

De in WBE-verband afgelopen zaterdag (24-10) georganiseerde wildschade-bestrijdingsdag om de ganzen-, kraaien en vossenpopulaties in toom te houden en verder terug te brengen bleek een succes.

Bij fam. Van der Berg in Maasland werd het tableau gelegd

Met een toch beperkte jagersgroep starten om 07:00 uur de bestrijding en oogsten uiteindelijk die ochtend een mooi tableau:

 • Canadese ganzen          20
 • Grauwe ganzen             10
 • Nijlganzen                    11
 • Kolganzen                    16
 • Duiven                           1
 • Kauwen                         8
 • Kraaien                          7
 • Duif                               1
 • Vos                                1

Jachthouders, Jagers- en jong-jagers alsmede de lokale pers van Omroep West kwamen bijeen om WBE-breed in de regio Delfland de te hoge populaties van gans, duif, kraai, kauw en vos door het oogsten van een deel van de populaties tot betere verhoudingen terug te brengen. De regio Delfland omvat het gebied dat omsloten wordt door Rotterdam-Hoek van Holland - Den Haag - Zoetermer - Rotterdam.

Doelstelling van deze periodieke actie is het beperken van wildschade, zoals schade aan de graslanden (gans), de voorraden wintervoer voor het vee (kraaien, kauwen), de erwten, mais (duiven), maar ook de weidevogels (vos). Lokaal zijn er veel boeren, die deelnemen in weidevogelprojecten en last hebben van een teruglopende weidenvogelbestand door de toename van de vossenpopulatie. De plaatselijke
natuurgebieden  (Ackerdijkse plassen) vormen voor roofdieren als de vos prachtige kraamkamers, waar dit mooi dier in alle rust hun nesten jongen kunnen groot kunnen brengen. Deze zwermen weer uit over het gebied en de daar broedende weidevogels vormen een gemakkelijke prooi voor deze vossen. Daarnaast zijn er regelmatig meldingen van bewoners in de regio, waarvan hun kippenhok is leeggeroofd. Een gevolg van een te hoge vossenstand.


Het interview tijdens de jacht: vrouw op jacht.

Omroep West was aanwezig om de jacht en het faunabeheer van dichtbij mee te maken hoe een dergelijk jachtdag in z'n werk gaat. Christal Schattevoet wordt geinterviewd door de reporter en de cameraman. Ze kwamen die ochtend te laat ter plaatsen en misten helaas  de hoofdtrek van de ganzen. Alles oveziend was dit weer een geweldige ervaring met collega-jagers en beangstellenden.Een mooie ochtend met lokkers op de mais-stoppel in de polder.

2e Ganzendag 2015.
Periodiek organiseren de samenwerkende faunabeheerders van de WBE Delfland regio-brede jachtdagen om de door de provincie Zuidholland vastgestelde doelstellingen van het populatiebeheer te kunnen realiseren. Sommige populaties zijn inmiddels  zo gegroeid, dat het welhaast onmogelijk is deze doelstellingen te realiseren. Goed voorbeeld hiervan zijn de ganzen. In 2014 spraken de Ganzen-7, het landelijk overleg tussen Jachtersverenigingen, Provinciale Faunabeheerders, Vogel- en Dierenbescherming, Recreatiesector en de LTO af, dat in Nederland maximaal 150..000 uur ganzen kan herbergen, zonder de daardoor ontstane wildschade te hoog op te laten lopen. Momenteel hebben we een populatie bereikt van ruim 450.000 ganzen en een uitgekeerd schadebedrag van ruim 9 mln euro.

Zaterdag 26 september verzamelden zich de jagers en hondenmensen zich om gezamenlijk de ganzen, kraaien en houtduiven te bestrijden. 
Het bescheiden tableau was toch een mooi resultaat:

 

     Canadese Ganzen    34
     Nijlganzen               20
     Grauwe ganzen       14
     Brandganzen             1
     Kraaien                    13
     Eenden                      2
     Houtduif                    1
     Totaal                     85 stuks wild.
 
Voorzitter Jeroen K. herinnert de aanwezige aan de invoer van deze gegevens in DORA (voorheen NWRS) van de provincie Zuidholland om een goed populatiebeheer mogelijk te maken. De door de provincie te verlenen ontheffingen zijn mede gebaseerd op deze afschotgegevens en periodieke wildtellingen. De jachthouders worden bedankt voor het bieden van gelegenheid aan de jong-jagers en jagers zonder eigen jachtveld om toch een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de WBE en de provincie.

Het tableau wordt verdeeld onder de aanwezigen en Jan L. neemt een groot deel mee om de ganzenborsten te roken en klaar te maken voor het publiek bij de bijeenkomst van de weidevogelbeschermingsorganisatie De Vockestaert.
Daar zal het publiek verwent worden met deze heerlijke snack. Het is belangrijk dat het grote publiek deze overheerlijke traktatie leert kennen en waarderen.

1e Ganzendag 2015.

Zaterdag 14 maart j.l. start als een zonnige en zeer frisse morgen. Een prima ochtend voor een WBE-brede (delfland) bestrijding van primair de ganzen- en kraaienoverlast.  De landelijke doelstelling om de stand terug te brengen van ruim 600.000 ganzen naar de stand van 2014 (150.000)  kan alleen maar gerealiseerd worden door periodiek de ganzenpopulatie flink uit te dunnen. Los van de landelijke afspraken van het Ganzen7-akkoord tussen dierenbescherming, landbouworganisaties, vogelbescherming en provinciale bestuurders zijn het de grondeigenaren en de landbouwers, die dit nadrukkelijk aan de jagersorganisaties vragen om de ervaren faunaschade van miljoenen euro's enigszins beheersbaar te maken in deze economisch slechtere tijden.  Ondanks de lage temperatuur en stevige oostenwind was er toch een flinke opkomst van de regionale faunabeheerders en jagers.. Er is ook weer een wisselend beeld in afschot van de ene en de andere polder.

De ganzen vlogen her en der veel te hoog voor een verantwoord afschot. Desondanks is er toch een mooi tableau met z’n allen bij elkaar vergaard. Een significante bijdrage aan het realiseren van de landelijke en provinciale doelstellingen om de ganzenpopulatie in te perken. Goed werk.

Honderwerk
  


Het hondenwerk tijdens deze dag was erg belangrijk: alle beschoten wild moet binnen komen.

Tableau.

Er zijn op basis van de verstrekte provinciale ontheffingen in totaal 193 stuks wild geschoten, geteld bij het leggen van het tableau en wat per telefoon is gemeld.

 • Canadese gans      33 
 • Grauwe gans         32
 • Kolgans                44
 • Nijlgans                31
 • Brandgans              8
 • Kraai                     34
 • Kauw                      7
 • Duif                        4
 •                           -------
 •                            193 st

Het onderkomen bij Fam. v. h. Hoog was weer buitengewoon te noemen.

De kachel brandde en er waren heerlijke broodjes, krentenbollen, koffie enz.

Doordat voorzitter Henk geveld was door een griepje, heeft Harry de jagers toegesproken, de dag samengevat en  de faunabeheerders en jagers bedankt voor hun inzet. Er zijn nog wat ganzen verkocht voor de kas van de WBE.

Uit contact met de Politie bleek, dat er niet één melding/klacht binnen was gekomen van omstanders.

Kortom een uitstekend georganiseerde en verlopen jachtdag, dank aan de organisatoren. Vanzelfprekend voor herhaling vatbaar.
Tot slot gingen de faunabeheerders en jagers huiswaarts en werd de oogst klaargemaakt voor het avondeten. Ook dat is een belangrijk onderdeel van de jacht. Per slot van rekening wordt er geoogst en wordt de oogst gegeten. En ook hier geldt jong geleerd oud gedaan, de jeugd is de toekomst van het faunabeheer.

Voor 2015 zullen nog een groter aantal van deze regionale bestrijdingsdagen georganiseerde moeten worden om de landelijke populatie-aantallen bij benadering te kunnen behalen. Er is dus nog werk genoeg te doen voor de faunabeheerders en de jagers.

Ganzendag 2014.

Zaterdag 11 oktober 2014 was het weer zover: binnen WBE-verband worden regio-breed de ganzen bejaagd om de door de provincie vastgestelde populatiedoelstellingen te helpen bereiken. De ganzenstand dient fors te worden gereduceerd, want de schadebedragen stijgen de pan uit: 9 mln euro voor 2014 bij een ganzenstand van 350-400.00 ganzen. Met name de canadese ganzen, Grauwe ganzen en Nijlganzenpopulaties nemen nog steeds toe en overzomeren inmiddels in grote getale. Ook met luchthaven Rotterdam Airport in de directe nabijheid is het risico op vliegtuigongelukken niet denkbeeldig. Niet voor niets geldt bij Schiphol nuloptie. Het is een kwestie van geluk, dat in deze regio nog geen ernstig ongeluk heeft plaatsgevonden.

Dit jaar belde jan mij op met de mededeling, dat ik nu bij hem was ingedeeld en verwacht werd in de Abtswoudse polder. Mijn vaste jachthouder had inmiddels een aantal andere jongjagers uitgenodigd en het is altijd leuk een nieuw veld te verkennen. Het was lastig in te passen met het werk. Die ochtend werd een aantal sterk verouderde servers vervangen door de nieuwe infrastructuur in Groningen. Altijd spannend en dus is testen het devies. Maandag moeten de mensen er weer ongestoord gebruik van maken. Jan rijdt langs en pikt mij op met de jeep en ik rij achter hem aan naar de polder: smalle wegen en weinig volk. We draaien na de bouwput van de nieuwe rijksweg het perceel op en parkeren de auto's naast de boerderij onder de hoge populieren. Al snel komen de andere jagers ook aanrijden: hernieuwde kennismakingen zijn altijd leuk en hartelijk. De handen worden geschud en Jan geeft ook eend, duif, kraai en kauwen vrij.

De mais is afgelopen week geoogst en de kans is groot, dat gans en eend de gehakselde resten komen ophalen. Het seizoen is open en op de rijpe mais zijn inmiddels wolken kraaien en kauwen te zien die tot ruim 10-20 meter diep in het veld de maiskolven strak schoon vreten. De boer is dan volstrekt niet blij: pure schade en minder voedsel voor de koeien.Voor donker zitten we rondom in de sloot. De honden zijn ongeduldig en piepen. Het wordt een mooie ochtend en de ganzen vliegen veelvuldig over. Vaak veel te hoog en dan genieten we van de mooie V-vluchten. Je hoort ze al van verre aankomen, vooral de canadesen en de nijlen hoor je goed. De lokfluit heeft nog weinig effect, ik moet nog beter leren babbelen met de vluchten.

De overbuur heeft met een paar welgemikte schoten een koppel eendjes en een duif bemachtigd. Verder bieden de vogels niet veel kans. Een koppel nijlen ontsnapt aan de hagel door precies heel laag over en onverwacht over exact het midden van het perceel langs te vliegen. De schoten vallen door de hoge snelheid ruim achter dit koppel. Jammer, het ware de enige die goed binnen schot kwamen. In de spanning stap ik te ver achteruit bij het schouderen en voel mijn laarzen vollopen: net even te diep! Het water in mijn laarzen warmen  gelukkig snel op en het vriest gelukkig niet. Maar Okay, dat hoort er ook bij. Na 11:00 uur breken we langzamerhand op, we verzamelen de lokkers en laden alles in de auto's. Een flinke stationwagen is bij dit type jacht wel een noodzakelijk kwaad. Zeker als er nog de geschoten ganzen bij moeten worden geladen.

Ik neem afscheid van de ploeg en bedank hen voor de prachtige ochtend. Ook met een klein tableau kun je gelukkig zijn. Snel de hagelbuks thuis afgeleverd en droge schoenen en sokken aangetrokken. Daarna snel door naar het werk om ook dat klusje af te ronden. 's-Middags laat thuis lekker onder de warme douche en dan op de bank met een bakkie leut.  Langzaam sluiten de oogjes en zak ik weg op de bank voor de TV. Weer een prachtige ervaring met de mannen in het groen. Bijzonder volk met het hart van goud voor de natuur en flora en fauna. Spaarzaam en vooral verantwoord oogsten is het devies. Veilig en met verstand. En ik ben trots er deel van uit te mogen maken.

Tableau In Maasland.

Zoals gebruikelijk werd in Maasland bij fam. van den Berg het tableau uitgelegd. Hiermee betuigen de jagers hun respect voor het wild en wordt het resultaat van de dag getoond en geteld. De cijfers gaan weer naar de provincie (FBE) en aldaar verwerkt in de populatie-administratie. Di weer de basis vormt voor het faunabeheerplan voor 2015. Totaal kwamen 123 stuks op het tableau.

 • 19 canadaganzen
 • 14 kollen
 • 3 grauwen ganzen
 • 28 nijlganzen
 • 4 brandganzen
 • 4 duiven
 • 5 eenden
 • 10 kouwtjes
 • 36 kraaien

De Familie van den Berg bedank voor de locatie, het warme welkom en de fantastische catering.

Kraaiendag 2014

Het inroosteren van de kraaiendag voor 2014 bleek nog niet zo eenvoudig. Vrij onverwacht bleek deze samen te vallen met de jaarlijkse KNJV teldag, de dag dat alle WBE's gezamenlijk de populatiecijfers verzamelen rondom jachtwild en andere faunasoorten.De ALV van de WBE besloot met algemene stemmen om de kraaiendag toch door te laten gaan: door de WBE-brede schadebestrijding van de kraaien (en ganzen) komen meer vogels op de vleugels en kan dus een betere telling plaatsvinden.

Zaterdag 5 april ging de wekker om 04:30 uur. De avond tevoren zijn de belangrijkste spullen al klaar gezet: lokkers, kleren, laarzen, etc. We moeten voor het 1e licht in het veld zijn voor een goed resultaat. Het weer is goed: koud, mistig en een licht windje. Bakkie koffie, wat eten en lunch klaarmaken, snel de auto inladen en dan snel naar het verzamelpunt. Voor de verschillende jagersgroepen zijn dit gelegen in de nabijheid van het te bejagen veld. Handen worden geschud en de honden aangehaald. Deze jachtmaatjes zijn altijd bijzonder belangrijk voor een goede ochtend. De jachtmeester neemt snel de belangrijkste regels door. Kraaien, duiven, canadezen, grauwen en nijlganzen (excoot) zijn vrij als ze binnen verantwoorde schotsafstand (30m) komen. Het overige wordt geteld.

Snel onder de dekking van de laaghangende mist worden de posities ingenomen, de lokstal met verschillende kunstvogels opgesteld en zittien in de slootkant. Weggedoken met de voeten in het water en de knieëen in de klei op je buik zodat je net over de grasrand kan gluren. Je weghouden is de boodschap. Ganzen, kraaien en duiven merken iedere wijziging in de polder al snel op en ontwijken die dan zeker. Posten achter een hek heeft bij ervaren ganzen vaak al geen zin meer. En dan maar stilzitten en afwachten. Snuf de blonde labrador komt even langs en tuurt naar de lucht. Het wordt een mooie dag en langzaam kleurt de lucht. Al snel vallen de eerste kraaien enduiven in. De verkenners. De eerst land bij Thom midden tussen zijn kraaienlokkers, die staan dus mooi. Toch vertrouwd de kraai het niet en vliegt weg. Om zijn neefjes te waarschuwen voor die rare vogels, stelt Harry vast.

Later die ochtend komen de vluchten ganzen, kraaien en duiven in grote getale over. Meestal buiten schot, maar een aantal waagt de landing en liggen daarna snel op het tableau. We halen ze op en leggen ze als extra lokkers tussen de stalvogels. Dit keer heb ik een aantal duiven, enkele kraaien, een grauwe gans en drie Canadezen. Mooi resultaat. Ook Thom en Marcel laten zich niet onbetuigd. En Harry, die zoals gebruikelijk de verre einden van zijn jacht beloopt, weet enkele ganzen te verschalken. Labrador Snuf haalt de afzeilers op en brengt alles binnen: mooi hondenwerk. Iedereen is tevreden.

Tot slot breken we tegen 10:30 uur op en verzamelen alle jagers voor het leggen van het tableau bij fam van de Hoog. Uit respect voor het geschoten wild worden de geschoten vogels netjes naast elkaar gegroepeerd per soort uitgelegd. Niemand stapt uit respect voor het wild over het tableau heen en de schoten wordt uitgebreid met de nodige zelfkritiek besproken. Fouten bespreken is noodzaak om herhaling te voorkomen en weidelijk jagen te stimuleren.

Het eindresultaat van die ochtend mag er zijn: 105 vogels geschoten met zo'n 60 faunabeheerders: 30 kraaien, 12 kauwen, 9 duiven, 16 nijlen, 10 grauwen en 24 canada-ganzen. De voorzitter bespreekt kort de dag en dankt de organisatoren en fam. van 't hoog voor de goede verzorging. We sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd en verdelen het tableau onder de aanwezigen. De kraaien en kauwen worden ten gunste van de WBE-kas verkocht en de overige vogels gaan me naar huis voor een heerlijk dinertje of te worden verwerkt tot gerookte ganzenborst.
De individuele jagers nemen afscheid van elkaar, bedanken familie van 't Hoog voor de goede zorgen en gaan tevreden met hun oogst huiswaarts. Die avond eten veel jagersgerzinnen weer een lekker stukje natuurvlees uit de "eigen" polder.

Ganzendag 2013.
Het inroosteren van de ganzendag voor 2013 bleek nog niet zo eenvoudig. Na wat heen en weer gemail werd uiteindelijk het voor zaterdag 23 november afgesproken.
Vanwege motorproblemen met mijn jeep vertrok ik die ochtend extra vroeg op de scooter (!) richting de afgesproken verzamelplaats. Lekker ouderwets met de wind in je haar en het vooruitzicht op een mooie dag. Het publiek is dit vml niet meer gewend, maar ik ondervond op dit ultiem vroege uur geen problemen. Snuf had er veel zin in, vrolijk begroette hij mij bij het gemaaltje en rende opgewonden rondjes om ons heen. Na de ferme handdruk en hartelijke begroeting de ganzenspullen overgeladen en samen met harry op weg naar het verzamelpunt van onze ploeg. WBE-breed is het voornemen om die ochtend de ganzen-, kraaien- en kauwenpopulatie flink in aantal terug te brengen om de wildschade bij de agrariërs en veeboeren  te verminderen. Landelijk moet de populatie ganzen teruggebracht worden van de huidige 400.000 naar het niveau van 2005 met ruim 100.000 stuks. Bitter noodzakelijk om te voorkomen, dat we de komende jaren een verdere stijging richting de 1 miljoen ganzen met bijbehorende miljoenen euro schade blijven zitten. De overheid heeft in samenwerking met de natuur- en dierenpartijen en de agrariers bepaald, dat dit voorkomen dient te worden.

Met een ploegje van 6-7 jagers nemen we rondom het weiland onze posities in, terwijl Harry rondloopt om de verre einden van het jachtveldje te doorkruizen. De eerste kraai van die ochtend komt dwarrelend binnen schootsafstand over en valt kikdood op het eerste schot. Dit beloofd wat voor die dag. Snuf brengt de kraai snel binnen. Mooi werk.
Die dag vliegen de ganzen vanwege de straffe wind mooi en hoog. Maar velen ook vanuit alle richtingen laag over.
We oogsten met de ploeg een stevig aantal grauwen, canadezen en nijlen. Opvallend is het verschil in vliegen tussen deze soorten. De grauwen en canadezen in een strakke lijn over het veld met "stijve" vleugelslag en de nijlen vaak dwarrelend en bijna "baltsend". We horen de canadezen meestal ruim voordat we de vogels zien. Alert zijn dus.
De honden doen hun werk goed. Belangrijk is dat er geen enkele vogel werd ziekgeschoten: een mooi resultaat.

Na een paar uur breken we op en laden de ganzen in de auto's om naar het  verzamelpunt bij Familie van de Berg tableau uit te leggen. De dag blijkt toch een erg goed resultaat te hebben opgeleverd: zo'n 82 ganzen, 80 kauwen en 35 kraaien. Mooi voor de poelier. We zijn zeker met zo'n 60 jagers en helpers. De Familie van de Berg ontvangt ons met een broodjes, verfrissing en een kruidenbittertje. Er wordt veel nagepraat over deze weer geslaagde dag.
De organisatoren wisten wederom de jong-jagers bij de diverse jachthouders onder te brengen. Goed voor de contacten en voor de toekomst. De gemiddelde leeftijd is vrij hoog en voortzetting van het wildbeheer vraagt toch ook voor vernieuwing van onze jagersgroep. Ook in de verre toekomst hebben de agrariers en boeren onze hulp nodig bij het beheren van de populaties om de natuurlijke balansen tussen de verschillende belangen in evenwicht te houden.
Wij kijken in ieder geval weer ter terug op een succesvolle ganzendag.

Kraaiendag 13 april 2013.
De faunabeheerders van de WBE Delfland waren afgelopen zaterdagochtend vroeg uit de veren om het kraaienbestand in het WBE-gebied te beperken. Door de jachthouders werden kraaien, kauwen, houtduiven en de bejaagbare ganzensoorten (nijl- en canadaganzen) vrijgegeven aan de deelnemers. Dit alles vindt plaats in het kader van de door de provincie goedgekeurde schadebestrijding. Doelstelling van deze actie is meervoudig:

 • het versterken van de biodiversiteit door het beperken van de populatiegroei voor het broedseizoen.
 • beschermen van de populaties weidevogels door het aantal predatoren zoals vos, kraai, kauw te verminderen.
 • schade aan landbouw- en veeteeltgewassen te verminderen (kuilgras, vers gras);
 • de veiligheid van het vliegverkeer op Rotterdam Airport en Schiphol te vergroten door vermindering van de populatie ganzen.
 • de bestrijding van de groei van de excotenpopulaties.
Via een nieuwsberichtje op de website van de WBE werd deze actie aangekondigd en recreanten werden verzocht hiermee rekening te houden bij de planning van hun activiteiten.

Ondanks het feit dat met name de kraaien /kauwen niet echt goed vlogen en daarmee buiten het bereik van de geweren bleven is het resultaat van deze inspanning goed te noemen:
Kraai                                53 stuks
Kauw                               25
houtduif                          15
nijlgans                           15
canadagans                    20

Voor sommige van de deelnemers was deze dag zeer bijzonder. Vooral voor jongjager Marcel, die na het behalen van zijn jachtexamen in 2012 én het verwerven van zijn 1e jachtakte deze ochtend zijn eerste kans kreeg op zijn eerste buit: met een vakkundig schot haalde hij zijn eerste canadese gans naar beneden.  Het werd een gedenkwaardige ochtend met mooie vluchten.


Rond een uur of 10-11 verzamelen de deelnemers zich bij fam. C. van 't Hoog voor het leggen van het tableau, het tellen van het resultaat en een warme bak koffie met broodjes en een drankje. Na de toespraak van voorzitter Henk verdeelden de aanwezige het tableau. Een groot deel van de kraaien gaan naar lokale kwekers met warenhuizen, die ze gebruiken voor de verjaging van de overvliegende kraaien, die de warenhuizen met vallende kiezels veel schade veroorzaken. Een aantal vogels wordt meegegeven voor de training van de jachthonden en de rest gaat naar de culinaire liefhebbers, die op zoek zijn naar nieuwe, smaakvolle gerechten. De ganzen worden verdeeld onder jagers, die in de regio voorzien van gerookte ganzenborst. Bijvoorbeeld voor de Midden-Delflanddag op 16 juni aanstaande. Kortom een geslaagde ochtend en een kans voor de weidevogels.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganzendag 29 september 2012.

De wildbeheereenheid Delfland organiseerde afgelopen zaterdag 29 september een WBE-brede wildschadebestrijding gericht op het inperken van de populaties van ganzen, kraaien, kauwen, houtduiven en eenden. Deze veroorzaken een aanzienlijke schade aan de gras- en graanpercelen alsmede aan het kuilgras en de glastuinbouw (gebroken ruiten door steenslag).

Afgezien van enkele regeldruppels is de ganzendag weer heel goed verlopen: het werd uiteindelijk een zonnige dag. De deelname was naar tevredenheid. De organisatie van de dag was in handen van Douwe en hij  wist ook 13 juniorleden onder te brengen. Dank aan de jachthouders, die hun jachtveld openstelden en zo de juniorleden blik in de schadebestrijding en een fijne jachtochtend hebben bezorgd. Goed werk heren!

Het resultaat van die ochtend, "het tableau" was naar volle tevredenheid en traditiegetrouw werd 267 stuks geschoten wild bij fam. van de Berg netjes en respectvol uitgelegd naar soort:

 • 49 Canadaganzen;
 • 68 Nijlganzen;
 • 9 brandganzen;
 • 13 grauweganzen;
 • 18 wilde eenden;
 • 12 houtduiven;
 • 53 kraaien en 45 kouwen.

De heren jagers sloten de dag af met  mooie verhalen en een gezellig samenzijn bij de Fam.van den Berg. Een goede zaak voor de versterking van de onderlinge banden en de samenwerking binnen onze WBE. Veel dank aan de Fam. van den Berg voor het beschikbaar stellen van hun tuin en de voortreffelijke catering. Het bestuur wenst een ieder een goed en veilig jachtseizoen toe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Paaszaterdag: Kraaiendag 7 april 2012.
Afgelopen jaar werd een sterke groei van het kraaien- en kauwenpopulatie geconstateerd. Door het gebrek aan natuurlijke vijanden en een bijzonder goede voedselvoorziening in de stad (zwerfvuil en -voedsel) dragen bij aan deze groei. Veel tuinders ervaren overlast van de kraaien, die de onhebbelijkheid hebben om kiezels uit tuinen een van paden in de snavel te nemen en van grote hoogte op de glazen kassen te laten vallen met veel ruitbreuk tot gevolg.
De huidige populatiegroei heeft ook zeer grote negatieve gevolgen voor de jonge aanwas van konijnen, hazen, eenden en vooral ook de weidevogels als wulp en kluut. De eieren en jongen van deze bodembroeder zijn zeer geliefd bij de zwarte rovers. Binnen de WBE zijn verschillende boeren, die deelnemen aan regionale projecten om de populatie aan weidevogels te versterken. Door de kontakten tussen boeren en jagers werd dit probleem gesignaleerd en werd regionaal door de jagers besloten tot een schoning van deze vogels door een gezamenlijke jachtdag gericht op kraaien en kauwen te organiseren. Harry en Douwe namen de organisatie voor hun rekening. Uiteindelijk namen ruim veertig jagers deel aan deze dag. Rond 06:00 uur in de ochtend namen de jagers WBE-breed hun posities in en met het eerste licht werden de kraaien en kauwen bejaagd. Daarnaast was het ook toegestaan om in het kader van de schadebestrijding ook houtduiven en ganzen te schieten. Rond 11:00 uur werd de jacht afgesloten en verzamelden de jagers voor het leggen van het tableau bij fam van den Hoog.
Het resultaat was erg mooi. Ruim 140 kraaien en kauwen, 26 ganzen en twee duiven sierden het tableau.

Voorzitter van de WBE Henk memoreerde de dag en bedankte de aanwezigen voor hun bereidwilligheid deel te nemen, de gastvrouw voor de goede zorgen en de organisatoren, de jachthouders voor het bieden aan enkele jongjagers zonder jachtmogelijkheden voor de gelegenheid deel te nemen en ervaring op te doen.
Tot slot werden de organisatoren bedankt voor hun werk. Het tableau werd onder de jagers verdeeld, zodat mooi natuurvlees voor de familiepot richting de gezinnen van de jagers gingen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ganzendag 24 september 2011.
Jaarlijks moet conform de voorstellen van de Ganzen7 de populatie overzomerende ganzen met ruim 100.000-150.000 exemplaren te worden verminderd om de beoogde populatieomvang te bereiken en de ganzenschade tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen. Dat dit een welhaast onmogelijk taak is voor de faunabeheerder laat zich raden.
Afgelopen zaterdag is door de WBE Delfland een ganzendag georganiseerd. Hierbij wordt gebiedsbreed in de WBE Delfland ruwweg gelegen tussen Rotterdam - Zoetermeer - Den Haag - Hoek van Holland de gans tegelijkertijd door alle jachthouders één ochtend bejaagd. Doelstelling is om door het tegelijkertijd bejagen van de ganzen met alle jachthouders en hun helpers een maximaal afschot te kunnen realiseren door het niet-bejaagde gebied tot een minimum te beperken.

Ingevolge de landelijke en provinciale vrijstellings- en ontheffingslijsten voor faunabeheer zijn verschillende soorten gans (nijl-, grauwe en canadese), kraaien, kauwen en houtduiven tot een aangegeven quotum danwel vrij bejaagbaar.
Aan de ganzendag deden ruim 30-40 jagers en helpers mee. Na afloop kwamen ze samen om het tableau te leggen en de resultaten van die ochtend te bespreken onder het genot van een kop koffie en een kruidkoek. De oogst van die dag was gemiddeld 4 ganzen per deelnemer. Deze oogst wordt door de faunabeheerders verwerkt tot ganzenbiefstuk of gerookte ganzenborst. de onderlinge samenwerking en het gerealiseerde, ondersteunend afschot maakten deze ochtend tot een bijzonder geslaagde dag.

De voorstellen van de ganzen7 blijken dus in de praktijk onder de huidige omstandigheden in het verstedelijkte gebied van de WBE praktisch gezien onmogelijk realiseerbaar.
----------------------------------------------------------------------------
Wildschadebestrijding Schipluiden 2011.
Vrijdagavond loop ik van het werk naar het station als mijn telefoon gaat. "Hé Harry hier, heb je morgen iets te doen. De boer heeft schade aan het gras (ganzen). De Candezen en nijlen vallen steeds in. Hij heeft gevraagd of we er wat aan willen doen en de provincie heeft ontheffing (grauwe gans) gegeven. Morgenochten 7 uur bij het Gasunie-station, dat weet je toch wel te vinden?" Ik heb niks, dus ik kom, antwoord ik. Thuis gekomen even de agenda's afstemmen en ik kan de auto meenemen. Rond twaalven op bed, de wekker op vijf. Moet nog wel even eten en de spullen inladen (camouflagenet, etc.) Vrouwlief blijft nog even genieten van TV. Prrrrt-prrrt-prrrt, een irritant maar effectief wekkertje. Ik schuif zachtjes uit bed en kleed mij aan. Het zal warm worden, dun kleden dus. Ik schuif wat boord naar binnen met een bakkie cappuccino. Wildbak, camouflage, geweer en patronen in de achterbak en dan op pad richting Den Hoorn, 't Woudt. Blijft een mooie polder, een stukkie groen tegen de randstad aan.
 
 
Ik "verdwaal" toch weer en bel Harry. Hij geeft mij het adres en de TomTom leidt me rechtstreeks naar de boer. Bij het Gasuniestation staat Willem al te wachten. Jean-Paul en Harry arriveren kort daarna. Mooi, iedereen heeft zijn hond bij hem: drie maal retriever: zwart, bruin en blond, redelijk uniek. We rijden met twee auto's het laatste stuk en nemen onze plekjes in. We beginnen de lokkers uit te zetten. Jean-Paul heeft een stel mooien nijlganzen, capadeze ganzen en grauwe ganzen van Winchester: opvouwbaar, licht met een stevig ijzeren anker. Ik ben nog bezig als Harry roept: "Tiro!, Tiro!". Ik kijk op en zie een canadees laag aan komen vliegen.
 
Zal ik of zal ik niet? Ik loop rustig naar mijn geweer terug pak het op en laad beheerst twee patronen.
Op het moment dat ik het geweer dichtklap, komt de gans binnen schotsafstand (30m) op zijn dooie akkertje langscheren. Ik mik en druk af, de gans duikelt over de kop en stort recht naar beneden. Het  tweede schot is al niet meer nodig, de eerste nijlgans is binnen.
 
De blonde retriever van Harry sprint naar de gans, pikt hem op en brengt hem naar Harry. Mooi werk. Snel plaatsen we de laatste lokkers en kruipen in onze schuilhutjes in de rand van de sloten. Mooi begin. Niet lang daarna vliegen de ganzen in formatie over en vallen ver achter ons in. Het lijkt wel of ze ons zien. Soms cirkelen ze even rond en vallen in op het korte gras voor ons.
 
Machtig mooi te zien hoe ze dat doen: hoog aanvliegen en dan sterk remmen door met gestrekt vleugels eerst over rechts en dan vervolgens over links scherp in duikvlucht tot vlak boven de grond. Dan het laatste stukje: in een korte glijvlucht tot op de grond, vleugels losschudden en aan het gras. Ruim buiten schot.  Het lijken soms bijna kieviten hoe ze vliegen. Vaak gelijktijdig. Harry cirkelt met snuf rondom en loopt langzaam op de ze toe. De nijlen gaan buiten schot weer op de vleugels en cirkelen ruim buiten de posten naar het verre veilige percelen.
 
Een regenbui vliegt over en draagt ook nog zorg voor een paar druppels. Geen stortbui, maar een lekker verkoelend briesje. Met dit warme weer niet verkeerd, anders verbroeien de geschoten ganzen. Machtig mooi gezicht de vliegende wolken over het vlakke polderlandschap, soms donker van het water en soms fel verlicht door de doorbrekende zon.
In de sloot naast mijn post bloeit een prachtige schermbloemige.
 
Soms strijkt een formatie laag over de posten en iedereen krijgt zijn kans. Aanspreken blijft een uitdaging, maar we doen het goed. De schoten vallen vakkundig. Snuf, Ches en Joep werken naar hartelust om de geschoten vogels op te halen en binnen te brengen.
Ze doen prachtig werk. Ze staan goed onder apel. Ik geniet bij het zien van zoveel passie en vakmanschap. Buurposten overleggen over de schoten en bewaken met elkaar, dat alle beschoten vogels ook binnen komen. Een paar overmoedige kraaien (landelijke vrijstelling in verband met de schade aan het kuilvoer) zijn het haasje.
 
Na afloop van deze ochtend wordt het tableau gelegd en liggen er ruim canadezen, nijlen, een paartje grauwen, wat overmoedige kraaien en een duif. 
 
Respectvol worden de oogst bekeken. We maken wat foto's als herinnering, bespreken de dag en drinken gekoelde ijsthee. O, zo lekker met dit broeierige weer. Het was een zeer geslaagde dag: ganzen van het gras, boer tevreden. Maar om ze weg te houden moet de jachthouder nog wel een aantal maal aan de bak. Gelukkig is het vakantie en is daar ook de tijd voor. Deze noodzakelijke wildschadebestrijding uitvoeren naast een full-time baan blijkt toch altijd een grote uitdaging. Alles moet kloppen: het weer, de tijd van het jaar, de beschikbare tijd van de jachthouder en zijn jagers, de planning van de boer (maaien, uitloop vee, etc.), de afzetmogelijkheden voor het geschoten wild, etc.
 
Normaliter wordt nu de oogst onder de jagers verdeeld, maar vandaag wordt in verband met de temparatuur en het risico van het verbroeien van de karkassen voorgesteld om bij de jachthouder de oogst gezamenlijk te slachten en het vlees te verdelen en direct te verwerken. Dat wordt een goed idee gevonden en we gaan aan de slag. Een goede twee uur later is de klus geklaard en wordt een deel van dit natuurvlees voor de lokale poelier gereserveerd en ook ik krijg een deel voor de rookoven mee. De aanwezige Gecertificeerd Persoon (GP) beoordeeld de ganzen en schrijft het keuringcertificaat uit: geen bijzonderheden geconstateerd. De kok en de kraandrijver maken samen nog een jonge ganzenborst als een biefstukje klaar, waarna we gezamenlijk genieten van een eenvoudige maar overheerlijk stuk mals natuurvlees. We genieten ervan en wachten tot de stortbui over is en rijden tevreden naar huis. Moe en voldaan ruim ik de jachtuitrusting op: de schadebestrijding is weer gelukt, de jachthouder is geholpen.
 
Ik maak vier pekelbaden klaar: Honing, Maple, Cure en Jeneverbes. De eerste stap in het verwerkingsproces tot heerlijk gerookte ganzenborsten. Een paar dagen intrekken en dan een half uurtje in de rookoven. Mooie kans om deze nieuwe oven in te wijden en weer ervaring op te doen. Het zijn zeker 20 ganzenborsten. Als alles klopt, hebben we edan en mooi voorraadje subliem natuurvlees. Een deel gaat vanzelfsprekend terug naar de jachthouder, zodat hij kan keuren of ik de kunst van het roken al onder de knie heb en alls bedankje voor deze mooie ervaring. De rest is voor de komende verjaardagen of andere speciale gelegenheden.
 
Wildschadebestrijding is daarmee niet alleen corvee voor de jachthouder en jager, maar ook een goede gelegenheid om de omgeving weer kennis te laten maken met iets anders dan het productievlees van de supermarkt.
----------------------------------------------------------------------------
Ochtend wildschadebestrijding.
Vrijdag gaat de telefoon: heb je iets te doen morgen? De boer heeft gevraagd iets te doen aan de ganzenoverlast op het grasland. Hele stukken zijn afgegraasd en komende weken komt ook de schadeexpert van het faunafonds de schade opnemen. We moeten ook ondersteunend afschot uitvoeren. Vroeg uit de veren en tot je knieëen in de sloot en dan ziet het polderlandschap er prachtig uit.
 
 
Wel oppassen, dat je niet in de brandnetels of distels gaat liggen. Grote kale plekken met ganzenstront worden gesignaleerd op weg naar de post. Af en toe een buitje, mooie wolkenluchten en regelmatig ganzenvluchten. Na afloop een tevreden gevoel: weer een noodzakelijke taak verricht.
-----------------------------------------------------------------------------
Jagershulp.
De belangrijkste partner en helper van de wildbeheerder en jager is een goede jachthond. Voor de schillende soorten jacht zijn verschillende hondensoorten gefokt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de namiddag speurend naar grofwild met de speurhond aan je zijde. Zeldzaam mooie ervaringen.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.