Schadedeclaratie

Het correct invullen van het "verzoekschrift Tegemoetkoming Faunaschade" blijkt geen makkelijke opgave. Een praktijkvoorbeeld.
Jager H. adviseert zijn boer H. om voor de op het grasland ontstane schade door verschillende soorten ganzen, zwanen, smienten een verzoekschrift in te dienen. Tevens wordt meerdere dagen het stuk land bejaagd en er komen een groot aantal grauwe, nijl- en canadese ganzen op het tableau.
 
Het formulier en bijbehorende folder echter blinken niet uit in eenvoudig te begrijpen taal.
Bij vraag 1 schadeveroorzakende diersoorten vult de boer in nijl- en canadese ganzen en vergeet de grauwe gans in te vullen.
Beslissing van het faunafonds: Alleen ingeval van schade door een inheemse, beschermde diersoort wordt schadevergoeding verstrekt. De nijlgans (exoot) en de (op de landelijke vrijstellingslijst geplaatste) canadese gans vallen daar niet onder. De boer had deze ganzen dienen te verjagen met vlaggen, etc. en is verantwoordelijk voor zijn eigen schade.
Gevolg de boer krijgt geen schade vergoed.
 
Extra zuur is dan, dat zijn buurboer het betreffende formulier "slimmer" had ingevuld: schade ontstaan door grauwe gans. De taxateur kwam langs en beoordeelde de schade als ontstaan door de grauwe gans en het schadefonds keert vergoeding uit.
 
Advies: betrek uw jager of iemand, die deze formulieren en folders goed kan lezen bij het invullen van de formulieren om teleurstellingen als hierboven te vermijden. Nadere informatie en toelichting treft u aan op de volgende websites:

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.