Samenwerking overheid

De Wildbeheereenheid Delfland werkt bij haar werkzaamheden naast de grondgebruikers graag samen met overheidsorganisaties: gemeentes, provincie, waterschappen, Hoogheemraadschappen, Grondbeheerders, Zuidhollands Landschap, etc.

Doelstelling is te komen tot een duurzaam en verantwoord flora en faunabeheer. Onder de nieuwe Natuurwet en de aan de WBE toegewezen taken is dit een noodzaak om tot een evenwichtig, verantwoord faunabeleid te kunnen komen.

Deze samenwerking komt tot uiting in verschillende initiatieven zoals populatiebeheer conform het provinciale faunabeheerplan, biotoopverbetering, etc. Voorbeelden van samenwerking zijn:

  1. Populatiebeheer ganzen in het Delftse Hout (gemeente Delft);
  2. Biotoopverbetering groenstrook Midden Delfland
  3. Populatiebeheer ganzen Hoogheemraadschap Delfland;
  4. Populatiebeheer ganzen gemeente Rijswijk;
  5. Polderdag 2017 (midden-delflandvereniging):  


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.