Wildschade in verkeer

Wildschade in het verkeer ontstaat voornamelijk als gevolg van aanrijdingen met (grote) hoefdieren en kan omvangrijk zijn. In het werkgebied van de WBE Delfland komt deze vorm van wildschade (nog) niet (veel) voor.

Echter, als gevolg van de groei van de populaties van damherten (Amsterdamse waterleidingduinen) en reewild (kuststrook van Hoek van Holland tot de Amsterdamse waterleidingduinen, geïsoleerde populaties in rasters) is de verwachting gerechtvaardigd dat het aantal aanrijdingen met deze wildsoorten in de toekomst kan (zal) toenemen. Wanneer met de huidige hoge(re) snelheden wordt gereden op de kustwegen en de afrasteringen vormen een onvoldoende afscheiding zullen omvangrijke verkeersongelukken onvermijdelijk blijken. Reeds nu blijken de populaties onder druk van de groei hun leefgebied uit te breiden door via het strand de huidige afrastingen te omzeilen en nieuwe leefgebieden in gebruik te nemen.

Wildschade als gevolg van verkeersongelukken valt niet onder de regelingen van het faunafonds (beleidsregels faunafonds d.d. 3 maart 2011 artikel 5 lid m.).

Wegverkeer:

http://www.wildaanrijding.nl/
https://www.jagersvereniging.nl/partners/stichting-wildaanrijdingen-nederland-swn/

Vanwege de risico's van "aanvaringen" van grote(re) vogels (zwanen, ganzen, etc.) met vliegtuigen wordt rondom vliegvelden een "nuloptie' van 10-13km voor grote populaties van deze vogels aangehouden. Binnen de WBE Delfland geldt dit in verband met The Haque-Rotterdam Airport ook een stringent beheer van de ganzenpopulatie. 

Vliegverkeer.
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/search?qs=Vogelaanvaringen#eyJxcyI6IlZvZ2VsYWFudmFyaW5nZW4iLCJ0eXBlIjoibGlzdCIsImZhY2V0cyI6e319De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.