Wildschade in verkeer

WILDAANRIJDING.

Na een aanrijding.

Een aanrijding komt altijd onverwachts en is vaak niet te voorkomen. Wat moet U doen als u overstekend wild heeft aangereden??
  1. BEL DE POLITIE: 0900-8844
    • Heeft U een wild of huisdier aangereden? U bent dan verplicht de politie te bellen (doorrijden is strafbaar ingevolge artikel 7 van de Wegenverkeerswet). Probeer zo goed mogelijk de locatie en soort dier door te geven: straatnaam, num-mer weg, km-paal, diersoort). De politie neemt contact op met de lokale fauna-beheerder en/of dierenambulance om het gewonde dier te bergen of eventueel na te zoeken.

  2. WACHT OP DE KOMST VAN DE POLITIE OF FAUNABEHEERDER
    • Ga NIET zelf achter het dier aan. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Een gewond dier reageert onvoorspelbaar. Zoek een veilige plek waar u kunt wachten op de politie of faunabeheerder komt (achter de vangrail). Trek een veiligheidshesje aan, zodat U goed zichtbaar bent.

  3. MAAK FOTO'S.
    • Als het veilig kan, kunt u foto's maken. Deze foto's kunnen de politie/faunabeheerder helpen de diersoort én de vereiste vervolgactie te bepalen alsmede uw verzekeraar helpen de schade goed te beoordelen.

Wildschade in het verkeer ontstaat voornamelijk als gevolg van aanrijdingen met (grote) hoefdieren en kan omvangrijk zijn. In het werkgebied van de WBE Delfland komt deze vorm van wildschade (nog) niet (veel) voor.

Echter, als gevolg van de groei van de populaties van damherten (Amsterdamse waterleidingduinen) en reewild (kuststrook van Hoek van Holland tot en met de Amsterdamse waterleidingduinen, alsmede uit geïsoleerde populaties in rasters) is de verwachting gerechtvaardigd dat het aantal aanrijdingen met deze wildsoorten in de toekomst kan (zal) toenemen.

Wanneer op rijks- en kustwegen met de huidige hoge(re) snelheden wordt gereden en/of de afrasteringen vormen een onvoldoende afscheiding dan zijn verkeersongelukken onvermijdelijk. Reeds nu blijken de populaties onder druk van de groei hun leefgebied uit te breiden door via het strand de huidige afrastingen te omzeilen en nieuwe leefgebieden in gebruik te nemen.

Wegverkeer:
http://www.wildaanrijding.nl/
https://www.jagersvereniging.nl/partners/stichting-wildaanrijdingen-nederland-swn/


Vanwege de risico's van "aanvaringen" van grote(re) vogels (zwanen, ganzen, etc.) met vliegtuigen wordt rondom vliegvelden een "nuloptie' van 10-13km voor grote populaties van deze vogels aangehouden.
Binnen de WBE Delfland geldt dit in verband met The Haque-Rotterdam Airport ook een stringent beheer van de ganzenpopulatie. 

Vliegverkeer.
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/search?qs=Vogelaanvaringen#eyJxcyI6IlZvZ2VsYWFudmFyaW5nZW4iLCJ0eXBlIjoibGlzdCIsImZhY2V0cyI6e319

Verzekeringstechnisch.
Wildschade als gevolg van verkeersongelukken valt niet onder de regelingen van het faunafonds (Beleidsregels faunafonds d.d. 3 maart 2011 artikel 5 lid m).

Zie ook: 
https://www.centraalbeheer.nl/artikelen/aanrijding-dierDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.