Ree

Het ree komt incidenteel voor in het WBE-gebied en wordt (nog) niet aktief beheerd. In de provincie Zuidholland geldt daarentegen een door de FBE Zuidholland afgegeven ontheffing voor het beheer van de aanwezige reewild-populaties. In de waterleidingduinen worden die door de jachtopzieners van de beheerder van deze gebieden beheerd.

Camouflage.
Een onervaren wandelaar loopt dit kalf vast onopgemerkt voorbij. Het reekalf is erg goed gecamoufleerd om ontdekking door roofwild te voorkomen. De witte vlekjes tegen de grijs-rode achtergrond verhinderen ontdekking. In het hoge gras of onder de struiken is het kalf bijna onzichtbaar.
.
De geit (moeder-ree) is nooit ver weg en houdt iedere bedreiging nauwgezet in de gaten. Vindt u een reekalf, laat het met rust! Bekijk het van gepaste afstand, zonder het aan te raken. Wanneer de geit mensenlucht ontdekt op het kalf is de kans erg groot, dat het wordt verstoten of in de steek gelaten.
 
Zoek het reekalf:
2 grote donkerbruine ogen kijken u aan vanuit de ruigte.
 
In gebieden waar reëen leven is het daarom zeker noodzakelijk honden aangelijnd te houden.  Het is niet de eerste keer, dat een "jagende" of "speurende" hond buiten zicht van de eigenaar het ree(-kalf) opspoort en in haar passie opjaagt en/of zelfs doodt. Een verscheurd ree(-kalf) is absoluut geen prettig gezicht. Houdt u van de natuur en het zien van wild, houdt dan uw hond aange-lijnd ter voorkoming van een hoop ellende voor mens en wild.
.
Door voorlichting te geven aan hondeneigenaren worden deze situaties voorkomen. Landelijk worden met name rond de periode dat de reekalveren aanwezig zijn in het veld de hondeneigenaren aangespoord hun honden aan te lijnen. Veelal zijn deze (stads-)mensen zich niet bewust van de altijd latent aanwezige jachtdrift bij hun huisdier. Vaak horen we: dat doet mijn hond nooit of dit is de eerste keer, dat hij dit doet. Meestal toont de hond haar jachtdrift veelal buiten zicht van de eigenaar. Loslopende honden in een natuurgebied levert een zeer groot (potentieel) risico op ongelukken op. Daarom worden via posters etc. hondeneigenaren geinformeerd.

 


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.