Beheermethoden

Faunabeheer: methoden.
In het faunabeheer worden verschillende methoden en werkwijzen toegepast. Deze zijn afhankelijk van de te beheren dier- en vogelsoort, het landschap, het beoogde resultaat, de omvang van de populatie, de wensen van jachthouders en grondgebruikers, de recreatiebelangen, de gebruikte hulpmiddelen en de vereiste veiligheid voor de omgeving. Iedere soort jacht vereist specifieke kennis, hulpmiddelen en voorbereiding. Deze jacht- en beheermethoden kunnen worden ingedeeld naar de aard van de werkwijze:
 • actieve jachtmethoden:
  • Populatiebeheer door beperken aanwas:
   • eieren schudden ganzen, eenden
   • anti-conceptiemiddelen in voer
  • geweer- of buksjacht:
   • voor de voet,
   • banjeren
   • bersjacht
   • lichtbakken
  • met "levende" wapens:
   • valkerij
   • lange jacht
   • parforce jacht
 • passieve jachtmethoden:
  • gebaseerd op vluchtgedrag:
   • Vlakjacht (ketel- of "open" keteljacht
   • Bosjacht
   • Duinjacht
   • Bouwjacht
   • Fretteren
  • gebaseerd op eetgedrag
   • aanzitjacht op "grofwild"
   • Ochtend- en middagtrek duiven
   • Avondtrek eenden
   • Ochtendtrek ganzen
   • Eendenput en voersloot
   • Vallen
   • Klemmen
  • gebaseerd op slaapgedrag
   • Ochtendtrek op eenden
   • Avondtrek op duiven
  • gebaseerd op gezelschap soortgenoten
   • hutjacht
   • jacht met levende lokstal
   • Ganzen- en wilsterflapperij
 • gebaseerd op paargedrag
  • bladjacht op ree
  • Hertenbronst
  • Nestenjacht

De Flora- en faunawet beschrijft de voor jacht- en wildschadebestrijding in Nederland toegestane jachtmiddelen. In het faunabeheerplan en de op basis hiervan af te geven ontheffingen worden op provinciaal niveau zonodig aanvullende voorschriften opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Jachtvademeceum © Uitg.: Koninklijke Vermande/SDU Uitgevers Den Haag (2009).De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.