Schadeprotal Faunaschade


Faunaschadeportal
Voor het digitaal melden van faunaschade bij het faunafonds:
www.faunafondsschade.nl/ 
(alleen voor geregistreerde grondgebruikers met een BRS-nummer).
Meer informatie: http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/overzicht/