Jaarrond beheer biotoop (vervolg)

maand

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Natte terreinen (vervolg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 verwijderen opgeweld zand  X                    X  X
 nieuwe petgaten maken, steken van turf

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Riet

                       
 maaien dak- en mattenriet  X  X

 

 

           

 X

 X

 maaien bladriet      

 

 

 

 X

 X  X    
 riet planten    X  X  

 

 

 

         

 Hakgriend

       

 

 

 

 

       
 stekken

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mechanische onkruidbestrijding              X  X        
 chemische onkruidbestrijding

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 hak

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 ruimen hout

 X

 X

 

             X

 X

 X

 Biezen

 

 

 

 

           

 

 

 oogst

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 schoonmaken biezenvelden en afvoer

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 planten

       

 X

             

 Fauna

               

 

 

 

 
 ophangen roofvogel- en uilenkasten

 X

 X

       

 

 

 

 

 X  X
 schoonmaken nestkasten    

 

 

 

 X

 X

 

 

   
 toezicht broedterreinen      X  X  X

 X

X

 

       
 maatregelen i.v.m. paddetrek

 

 X              

 

 

 verwijderen dode watervogels (botulisme)            X  X

 X

 X

 

 

 restauraties aan monumenten met populaties vleermuizen of uilen

 

 

 

 

 

 

 

>

X

X

 

X

Bron: staatsbosbeheerDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.