Faunaschade aan Gras

Ter voorkoming en beperking van schade op graslanden kunnen diverse maatregelen worden getroffen. Op de site van het faunafonds treft u per diersoort de mogelijk te treffen preventieve maatregelen aan. Afwisseling van maatregelen verhoogd over het algemeen de effectiviteit ervan. Deze tabel is geen uitputtende opsomming van alle toepasbare maatregelen. Indien een bepaalde combinatie van gewas en diersoort er niet tussen staat wil dit niet zeggen dat er geen maatregelen genomen kunnen worden om de schade te beperken of voorkomen. Om voor een tegemoetkoming van het Faunafonds in aanmerking te kunnen komen is het zelfs veelal verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faunaschade: vervuiling door ganzen/koeien eten dit gras gemaaid niet.

Indien u vragen heeft over de te treffen maatregelen, u een middelen wil inzetten die niet in de tabel beschreven staan, of er sprake is van schade door een niet in de tabel voorkomt, neem dan tijdig contact op met het Faunafonds.

 

 Zie ook: http://www.npo.nl/de-buitendienst-van-nieuws-uit-de-natuur/14-11-2014/VPWON_1221398

Soort Schade Periode Preventie Opmerkingen
Ganzen (overwinterend) Vraatschade Winter en voorjaar   Vraatschade in wintergraan,vaak in combinatie met bevuilingsschade en/of verslemping bodem.
Ganzen (overzomerend Vraatschade gehele jaar Vogelverschrikkers
Vlaggen
Knalapparaten
Nabootsing roofvogels
Ballonnen
Regelmatige verontrusting
Vogelafweerpistool
Draden spannen
Regulering populatie (afschot, eieren schudden/prikken)
Alle soorten overzomerende ganzen in de periode van 1 mei tot 1 september
Knobbelzwaan Vraatschade gehele jaar Regelmatige verontrusting
(verjaging en verstoring)
Vogelverschrikkers
Nabootsing roofvogel
Ballonnen
Knalapparaten
Vogelafweerpistool
Spandraden
Afschot/verjaging
Vooral schade aanrecent ingezaaid gras-land en de eerste snede. Soms in combinatie met bevuiling.
Spandraden alleen voor nieuw ingezaaid grasland.
Konijn Graafschade
Vraatschade
gehele jaar Bejaging/regulering stand Geen tegemoetkoming schade door faunafonds.
Mol graafschade gehele jaar Klemmen
Rook- en gaspatronen
Giften
Vangen met schep is niet meer toegestaan. Geen tegemoetkoming schade door faunafonds.
Muskusrat graafschade (risico op waterschade) gehele jaar Bestrijding Ondermijning en instortingsgevaar langs watergangen. Bestrijding door provinciale muskusrattenbestrijding.
Smient Vraatschade herfst, winter, voorjaar   Soms in combinatie met vertrappings-schade en verslemping van de bodem.
Bron: Faunaschade  (J.G. Oord/Faunafonds; juni 2002)

 

Bron: Website faunafonds: www.faunafonds.nl

Foto: Konijnenschade.
 
Meer informatie:

Wildschade-effecten treden veelal over langere termijnen op. Omdat schade over meerdere jaren heen optreedt is het aantonen ervan werk voor specialisten. Zoals onderstaande foto's van enkele terreinen op de Waddeneilanden laten zien.

Foto: Ruud Vink (Krimpen aan de Lek).

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.