Hulpmiddelen voor faunabeheer

Hulpmiddelen bij het faunabeheer.

Populatiebeheer
Jaarlijks worden landelijk de dier- en vogelpopulaties in kaart gebracht. Daarbij is het belangrijk dat tellingen op dezelfde dag en tijdstip worden uitgevoerd. Dit is om dubbeltellingen enz. zo veel mogelijk uit te sluiten. De Jagers- en beheerorganisaties KNJV/NOJG organiseren dit via de WBE's. Jachthouders zijn daarbij het coördinerende personen, die worden bijgestaan door jagers, drijvers en andere vrijwilligers. Via de Jachthouders worden de telgegevens bij de WBE's ingele-verd en doorgegeven aan de KNJV voor invoer in de landelijke databank WBE's. Vanuit deze landelijke databank worden de populatiegegevens verstrekt voor het opstellen van de jacht-, wildbeheer- en faunabeheerplannen. Zij vormen voor de provincies de basis voor het aldaar vastgestelde populatiebeheerbeleid.
 
Veiligheid.
Het gebruik van vuurwapens in ons dichtbevolkt landje vereist een uiterst zorgvuldig in acht nemen van veiligheidsmaatregelen. Faunabeheerders hebben daarin een speciale verantwoordelijkheid. Om die reden wordt tijdens de jachtopleiding veel aandacht besteed aan de veilige omgang met het wapen. Niemand "kijkt graag in loop van een geweer"! Daarnaast zijn er hulpmiddelen, die een verantwoorde omgang met het vuurwapen mogelijk maken. Een daarvan is de hoogzit. Niet alleen biedt de hoogzit de faunabeheerder de mogelijkheid het uiteindelijk te schieten dier in alle rust aan te spreken (beoordelen op gezondheid, leeftijd, conditie, etc.), het biedt ook een verantwoorde kogelvanger achter het dier. In ons vlakke landje welhaast een noodzaak. Voor de hoogzit worden bij voorkeur natuurlijke materialen gebruikt en worden veelal door de faunabeheerders vervaardigd. Er zijn verschillende soorten beschikbaar: van zeer eenvoudig tot uitgebreid met meer comfort voor lange aanzitten.
Sommige dierenliefhebbers maken er een sport van om hoogzitten te vernielen of te beschadigen. Een trieste zaak, omdat deze juist voor het met hoge kwaliteit uitoefenen van beheer zijn vervaardigd en de veiligheid van faunabeheerder en publiek zijn ontwikkeld.
 
Voor het schot.
 • Geldige jachtakte
 • Geldig verzekeringsbewijs (jachtverzekering)
 • Geldige verklaring grondgebruiker voor het betreden van zijn terrein
 • Soort-specifieke (provinciale) ontheffingen'
 • Gebruikerstoestemming wanneer, welke dieren geschoten mogen worden (grote hoefdieren)
 • Een goede verrekijker en/of spectief (lichtsterk en goede vergroting: 8x56)
 • Afhankelijk van het beheerde wild een hagelbuks of kogelgeweer van het juiste wettelijk voorgeschreven kaliber
 • Voldoende patronen van het juiste kaliber
 • Goede richtkijker van gelijke specificaties als de verrekijker (ter voorkoming van richt- en aanspreekfouten)
 • Afstandmeter
 • Schietstok (geluidloos)
 • Hoogzit en/of camouflagescherm
 • Deugdelijke, geluidloze, (warme) wind- en waterdichte kleding
 • Materiaal om de windrichting te bepalen
 • Een goede jachthond onder appel voor het opsporen van wild, apporteren, nazoek

Na het schot:

 • Jachthond voor apport en nazoek
 • Sterke zaklamp of schijnwerper
 • Markeermateriaal
 • Uitsleepgordel (grofwild)
 • Deugdelijk mes (scherp, sterk, duurzaam, juiste vorm)
 • Slottang of -zaag
 • Ontweidschort
 • Wegwerp-handschoenen
 • Snijhandschoen
 • Watertankje met schoon water
 • Hygiënische wildbak

Munitie klein wild:
Voor kleind wild worden afhankelijk van de wildsoort verschillende kaliber hagelpatronen met verschillende hagelnummers gebruikt. Ook verschilt de lading per patroon. waarbij een laag nummer met een grove korrel gevuld is en een hoog nummer met een fijnere korrel. Het kaliber geeft de doorsnede-indicatie van de loop aan:

kaliber 12
kaliber 16
kaliber 20

Het hagelnummer geeft de dike van de hagelkorrel aan.
Een laag nummer duidt de grovere korrel aan.
Een hoog nummer duidt een fijnere korrel aan.
Iedere te bejagen diersoort kent zijn voorkeursgrootte, waarbij door de combinatie van grootte korrel en lading de optimale dodende werking is gevonden.

Hagelnr.: Wildsoort: gr. Lading            
1 gans     32   36   42
2                
3 gans     32   36   42
4 haas, gans 24 26 32 35      
5 eend/fazant 24 26 32 35   39  
6                
7 duif, kraai              
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.