Voorlichtingsactiviteiten WBE Delfland

Lezing: Jacht op ganzen en vossen in relatie tot weidevogelbeheer.

D
onderdag 9 februari 2017 van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur
Locatie: De Papaver – Delft; Korftlaan 6; 2616 LJ Delft
.

Door Jeroen Korevaar (ecoloog) van de Wildbeheer eenheid Delfland. 

In het Nederlandse cultuurlandschap worden voortdurend keuzes gemaakt over het beheer. Gebieden worden ingericht als weidevogelgebied en gebieden worden schraal gehouden met oog op bijzondere vegetaties en gebieden hebben een agrarische functie. Wildbeheereenheid Delfland legt u graag uit wat de functie van jagers hierbij is en hoe zij te werk gaan bij het bejagen van de vos ten gunste van weidevogels en het bejagen van ganzen om schade aan natuur en landbouw te beperken.

https://www.vogelwachtdelft.nl/home/?p=6673


Van dier naar voedsel (scouting2017).

Dat vlees van dieren komt, is jagers niet vreemd. Hoe anders is dit soms in stedelijk gebied, waar men gewoon is een stuk vlees, strak verpakt in plastic, al dan niet voorzien van een sticker "Beter Leven” of "Biologisch” in de supermarkt te bemachtigen. Zaterdag 14 oktober 2017 hebben vier vrijwilligers van Wildbeheereenheid Delfland aan de verkenners (11-14 jarigen) van een scouting in Den Haag, laten zien hoe dieren verworden tot vlees, wanneer deze panklaar gemaakt worden.

Bij aankomst bij het scoutinggebouw werd eerst het tableau gelegd, wat bestond uit Canadese gans, grauwe gans, Nijlgans, zwarte kraai en kauw. Deze vogels waren die ochtend in het kader van populatiebeheer geschoten tijdens een gezamenlijke ganzendag van Wildbeheereenheid Delfland. Na een korte uitleg door Bas Reuvers, in het dagelijks leven docent biologie, over het hoe en waarom van jacht, beheer en schadebestrijding, namen de verkenners per twee een gans mee om deze onder begeleiding panklaar te gaan maken.

Eerst nog aandacht geschonken aan de verschillende veren die een gans heeft, zoals het dons onder de dekveren op de borst en de slagpennen. Vervolgens werd voorgedaan hoe de borstspieren van de gans blootgelegd moesten worden en hoe een poot vrijgemaakt werd en gingen de verkenners onder begeleiding zelf aan de gang. Na een wat aarzelend begin, werd het panklaar maken serieus genomen en verschenen er steeds meer snijplanken waarop de borstfilets en de bouten van ganzen uitgestald lagen.

In verband met de mogelijke voor enkele aanwezigen minder aantrekkelijke aanblik en geur, werd buiten ook het hart en het maag-darm-kanaal  van een Canadese gans getoond. Enkele verkenners begonnen na de eerste gans rustig een tweede schoon te maken, of probeerden het geleerde ook in praktijk te brengen bij een kraai of kauw.

Het eindresultaat was een rij met snijplanken met daarop het vlees van de schoongemaakte vogels. Hart, maag en lever van de vogels werden, na controle op eventuele afwijkingen door een Gekwalificeerd Persoon op het gebied van wildhygiëne, verzameld in een emmer, samen met de poten. Deze zouden later verwerkt worden tot hondenvoer.

De binnenfilets (haasjes) van de borstspier en enkele borsten van gans en kraai zijn vervolgens op de barbecue gelegd. Hiermee werd het proces van dier naar voedsel voor de verkenners heel concreet. Een van de verkenners reageerde bij het proeven: "Dat smaakt als biefstuk, maar dan zachter.” De verkenners kregen een schoongemaakte ganzenborst mee naar huis om deze met hun gezin te kunnen eten. Ook kregen zij wat algemene informatie over jacht, beheer en schadebestrijding en een ganzenherkenningskaart mee. Het resterende vlees werd verdeeld onder de leiding van de scouting en de vrijwilligers van Wildbeheereenheid Delfland die geholpen hadden. Al met al een geslaagde middag, waarbij bewustwording van de herkomst van vlees centraal stond.

Heeft u na het lezen hiervan ook interesse in een dergelijke workshop of uitleg over jacht, beheer en schadebestrijding? Schroom dan niet om contact op te nemen. Onze vrijwilligers verzorgen dit graag voor u.

http://www.wbe-delfland.nl/media/fotoboek.php?photobook_id=28

 

Opening jachtseizoen: Jageres mee in het veld.

In het najaar is bij de opening van de jacht is vaak verhoogde belangstelling van de media. Een wijdverbreid misverstand is dat jagen een puur mannending zou zijn. Tegenwoordig jagen meer en meer vrouwen en dat geeft de media een extra invalshoek om in beeld te brengen. Onlangs ging een team van de regionale omroep WOS mee het veld in om jageres Addie Pols in beeld te brengen bij haar activiteiten in de polders van Delfland. Het werd een leuk, interessant en vooral objectief nieuwsitem:
www.wos.nl/nieuws/artikel/2015/oktober/steeds-meer-vrouwen-jagen-op-wild/

Streekmarkt 2015: de Tuin van de Randstad.

In navolging op Tuin van de Randstad organiseerde familie Jansen van druivenkwekerij Nieuw Tuinzigt op zaterdag 10 oktober een lokale streekmarkt in Den Hoorn (Zwethkade-Zuid 45). Gelet op de vele bezoekers een gouden greep om de bevolking uit de omliggende dorpen en steden kennis te laten maken met de smaakvolle streekproducten uit de regio. Het werd een prachtige zonovergoten dag.


Burgemeester Rodenburg van gemeente Midden Delfland bezocht de streekmarkt en liet zich de gerookte ganzenborst van de lokale Wildbeheereenheid Delfland goed smaken.

Geur en smaak van deze in  de regio Delfland geoogste ganzen waren weer onovertroffen, dank zij het vakmanschap van Jan L. en Opa Harry H. In combinatie met de verschillende druiven en wijnen een heerlijke proeverij. Verschillende WBE-leden bezochten deze activiteit. Bezoekers werden desgevraagd ook geïnformeerd over het werk van de WBE en hoe het oogsten en roken in z'n werk gaat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WBE Delfland staat midden in de natuur.
Veel interesse in de WBE werkzaamheden
Maassluis, zaterdag 21 juni Midden Delflanddag 2014.

Te midden van allerlei activiteiten en kraampjes op de Karperhoeve was ook de WBE Delfland uitgebreid vertegenwoordigd tijdens de Midden Delflanddag. Ook dit jaar kreeg de WBE-stand weer veel belangstelling en complimentjes van de bezoekers van deze boerenmarkt. Kees Verkaik toonde zijn vakmanschap tijdens het maken van houten lokeenden en het echtpaar Koorevaar gaf een flitsende hondenshow. De bezoekers konden bij de WBE-stand een heerlijk stukje ganzenham proeven en dat viel in de smaak.


Veel belangstelling voor de WBE-stand met dit jaar de lokeenden van Kees Verkaik.Ook veel pret onder de WBE-leden: Echtpaar Koorevaar, Marcel Mathijssen en Paul Korstanje.
 

De tafel van Delfland: 15 juni 2013.
In samenwerking met de Midden Delflandvereninging werd op de locatie Karperhoeve (Maassluis) gekozen voor de voorlichtingsactiviteiten. De zuidkant van het WBE-gebied. Het beloofde een mooie dag te worden en de stand stobnd nog niet of de weergoden spoelden de hemel en straten flink schoon. Even leek het erop, dat alles in het water zou vallen, maar al snel trok het weer open en scheen de zon. Wel bleef het stevig waaien en soms werden we gezandstraald. Roofvogelhouder Wedam, Fretteur Moerman en de jachthondeopleiding Delfland sloten al snel aan en met elkaar vormde we een prachtig beeld van het wildbeheer in de regio en wat daarbij allemaal komt kijken. Het publiek was zeer geïnteresseerd en we vernamen die dag geen enkel kritisch anti-jachtgeluid. De mensen wisten al heel goed dat er een balans in de natuur nagestreefd diende te worden, omdat anders er schade ontstaat. De gerookte ganzenborst vond daarbij gretig aftrek: de drie schalen waren al snel leeg.

Bieslanddagen 1 & 2 september 2012: daverend succes.
Elk jaar organiseren de bewoners van de Bieslandpolder een tweetal "Open Dagen" over het wonen, werken, recreëren in dit prachtige oudhollandse gebied. Midden in de het groene hart tegen de randstad (Delft/Delfgauw?Nootdorp) gelegen polderlandschap boeren nog een aantal boeren bewust biologisch, telen de groentetelers hun volle grondsgroente, zijn de imkers druk met hun bijenvolken en honing maken, zijn er ondernemers met een Bed & Breadfest, bloementelers, faunabeheerders, valkeniers, rietdekkers, kunstenaars, boerenspellen, campinghouders en andere grondgebruikers en gebiedsbeheerders in de weer. Samen met de regionale organisaties en personen actief in de natuur presenteren zij zich deze dagen aan het randstedelijk bewoners en informeren zij hen over wat er zoal komt kijken bij dit mooie landleven. Veelal kleinschalig en zeer betrokken leven de inwoners hun natuurlijk buitenleven. Een bezoek aan dit gebied is gevarieerde en mooie belevenis. Veel stedelingen genoten van het mooie weer en deden de bieslanddagen ook dit jaar weer aan en genoten van de verschillende activiteiten.

Ieder jaar staan aan de voet van de prachtig gerestaureerde Halve Molen met een bijzondere tuin de faunabeheerders met een voorlichtingsstand. Eigenaar Jan stelt een grote tent beschikbaar voor het tentoonstellen van de opgezette dieren, die in het gebied voorkomen.

Het motto: "Verantwoord faunabeheer door samenwerking", een waarheid als een koe.

De WBE-Delfland bemenst met hun voorlichtingsteam beide dagen de tent voor het verstrekken van informatie en toelichting. Folders worden aan het "winkelende" publiek verstrekt en geïnteresseerden nader geïnformeerd.

Bij de Opening van de Bieslanddagen was de Jachthoornblazersgroep Waalsdorp bereid gevonden de dag te openen met een aantal bekende Jachtsignalen "Aanblazen drift", etc. Dit deden ze met vel gevoel en verve met hun honden aan de voet.
Zelfs een stel gebroken ribben bij een van de heren hield deze nimrods niet tegen om een prima optreden te verzorgen. Erg leuk was ook, dat zij in de loop van de dag spontaan nog enkele professionele optredens verzorgden. Dank daarvoor.

Jachthoornblazersgroep Waalsdorp in actie.

Ook hondenman en jager Willem was met zijn Golden retriever Kim aanwezig en gaf zoals ieder jaar ieder uur weer een mooie demonstratie hondenwerk: apporteren, waarbij de zelfwerkzaamheid de kinderen enorm boeit en het tot een onvergetelijke dag maakt. Leren door zelf doen is het motto.

Grote belangstelling voor het hondenwerk met Kim.

Valkenier Alex Wedan toonde het publiek zijn gevari- eerde verzameling aan roofvogels en uilen, groot en klein.  Dit jaar was Valkenier en WBE-lid Mark ook aanwezig met zijn prachtige slechtvalk. Goede en bevlogen uitleg van twee roofvogelliefhebbers puur sang.
Bijzondere mensen met een bijzondere liefde.

 Slechtvalkje van valkenier Mark.

Op verantwoorde wijze onderwijst boer en jager Jan het publiek in techniek van het polsstokspringen en waar vorig jaar nog wel eens een volledig nat pak werd gehaald, was dit jaar slechts een enkele natte schoen te betreuren. het zijn vaak de stoere en dan eigewijze stadsvaders, die het advies van Jan terzijde leggen en het risico op een natte poot lopen. Altijd goed voor een bulderend gelach van de groep.
Polsstokspringinstructie van Boer Jan.

Dit jaar ook weer voor de liefhebber de zelf gerookte ganzenborst uit de polders uit de omgeving. Vers en zelf geoogst (geschoten), gekeurd, vakkundig en hygiënisch schoon- en klaargemaakt (volgens oud recept gepekeld en gerookt) en tenslotte vacuum verpakt tot het moment van gebruik. Op deze dag gepresenteerd met een compote van granberries (een heerlijke zoetzure bes).
Overwegend positieve reacties: het publiek kon dit zeer waarderen en vroeg waar dit te verkrijgen was. Weer een mooi aanknopingspunt om uit te leggen, dat zij deze vraag maar eens vaak moesten stellen bij hun poelier, zodat het afzetkanaal weer in stand gebracht kan worden. Het publiek kan het magere ganzenvlees zeker waarderen. Welke regionale poelier durft deze uitdaging aan? De Faunabeheerders zouden het een goede ontwikkeling vinden om de door hun geschoten ganzen af te kunnen zetten bij de regionale poeliers.

Bijzonder was de jonge kok van de "Gastrovan" overheerlijke gecaramelliseerde appelschijfjes met gepekelde ganzenborst presenteerde naast de nieuwe recepten met "vergeten" oudhollandse groentes. Een genot voor de tong. Mooi vak!

Een stukje verderop ook de collega natuur- en faunabe-heerders van Staatsbosbeheer (met een leuke mogelijkheid tot het maken van een foto voor de kinderen met een edelhert en in Staatsbosbeheeruniform en een demo bosbeheer), de Delftse Natuurwacht, de Natuurvereniging NVVN, en vele andere natuur- en dierenorganisaties.

Kortom twee schitterende dagen van samenwerking met schitterend weer:
Een daverend succes!

Met dank aan de fotograven Thom Bliemert en Marietta van der Duijn Schouten voor de impressievolle opnames en de belangeloos ter beschikkingstelling van hun materiaal.

Foto's van de bieslanddagen van Jet van der Duyn.
zaterdag 1 september
https://picasaweb.google.com/104389867038666560748/BieslandDagen2012Zaterdag1September?authkey=Gv1sRgCJbEpMrZifuJ3wE#
zondag 2 september https://picasaweb.google.com/104389867038666560748/BieslandDagen2012Zondag2September?authkey=Gv1sRgCKKlgMvduci6sQE#

Voorlichting Midden-Delfland 2012.

Rrrrrrt., Rrrrrrt, de wekker loopt om 06:00 uur af. Ik ben nog niet uitgerust, maar kom toch overeind. Na 09:30 uur wordt  ’t Woudt voor autoverkeer afgesloten voor de Midden Delflanddag en we hebben nogal wat materiaal te vervoeren. Beter dus goed voorbereid en op tijd aanwezig. Niet vergeten buienrader te checken of het vandaag redelijk weer wordt. Het ziet er voor de ochtend niet slecht uit, Eerst nog wat buien maar vanaf acht uur geen wolkje meer te zien tot een uur of twaalf. Dat beloofd een mooie dag te worden.

Ik laad zekerheidshalve de tent in en de andere spullen en vertrek naar ’t Woudt. Verbazendwekkend hoe de regio toch heel mooie plekjes herbergt. De smalle weg naar een bijna middeleeuws dorpje rondom een kerkje. Een paar mooie huisjes en boerderijen schilderachtig gesitueerd in de directe nabijheid van de grote steden Den Haag en Delft in Midden Delfland. Voor de WBE een heel nieuwe lokatie voor onze voorlichtingsactiviteiten.  Voorgaande jaren stonden op de boerderij van de familie van den berg in Maasland. Ook een heel leuke lokatie, niet in het minst door de uitstekende en gezellige verzorging van Douwe zijn ouders. Omdat we daar toch ietwat uit de loop van de routes zaten is dit jaar in de PR-commissie ervoor een gekozen om deze nieuwe lokatie uit te proberen, die veel centraler in de fiets- en looproutes ligt. We zien wel hoe het loopt.


Als ik binnen rij op het erf de Hofboerderij is naamgenoot Paul Korstanje al aanwezig en bezig de stand op te bouwen. Samen zetten we de informatieschermen van de WBE op en hangen de KNJV-vlaggen op.  De bewoonster van de hofboerderij voorziet ons van koffie en we bespreken of de tent opgezet kan worden.  Rekening houdend met de wens van de bewoners om de omgeving zo open mogelijk te houden en de weersverwachting wordt ervoor gekozen de tent niet op te bouwen. Hopen maar dat het droog blijft en dat we de opgezette dieren niet hoeve op te bergen. Even later melden zich Harry Holtkamp met de voor de voorlichting zo essentiele opgezette vos, hermelijntjes, nerts, goudplevier, etc. , en de gesneden plakjes gerookte ganzenborst. Het is belangrijk, dat we het publiek weer kennis laten maken met deze lekkernij.  Even sluit zich de valkenier Martin aan met een mooie slechtvalk en weldra arriveert ook de fretteur Michael Moerman en zijn broer met de fretten. Demonstraties met jachtvogels en fretten verlevendigen de voorlichtingsverhalen enorm en zijn goede publieksbinders. We zijn er helemaal klaar voor. We vullen de KNJV-tasjes met voorlichtings­materiaal. Mooi dat de KNJV ons daarvoor het matriaal levert. Zelfstandig zouden we dat vermoe­delijk vanwege de hoge kosten veel lastiger voor elkaar krijgen. Wij de menskracht en zij het materiaal: goede combinatie.


Al snel komen de eerste bezoekers. Het blijkt erg druk te worden. Het prachtige zonnige maakt deze dag tot een groot succes. Voortdurend zijn we alle vier in gesprek met belangstellende bezoekers. Wat opvalt is het positieve begrip, dat we voor de WBE-werkzaamheden ervaren. Ik heb die dag geen bezoeker een negatieve opmerking over de jacht en de faunabeheer horen maken. De meeste mensen blijken inmiddels globaal bekend met de ganzenproblematiek.

Met de fretteur informeren we de bezoekers over het beheerwerk rondom de konijnenpopulatie aan de spoordijken. Het is goed te horen, dat de NS hen inmiddels het beheer van de spoorlijnen van Den Haag tot ver achter Rotterdam en langs de waterweg heeft gegund. Mooi resultaat voor een vrijwilligersteam. 

Valkenier Mark van Appeldorn kan zich ook verheugen in een grote belangstelling voor zijn kleine slechtvalk, de kleinste in van de 19 ondersoorten. Met behulp van deze slechtvalk en de opgezette Havik worden de verschillen tussen hoge en lage vlucht uiteengezet. De bijzonder kunstige valkerijattributen leverden veel stof voor gesprek op.

Je ziet het begrip bij het publiek voor het faunabeheer tijdens de uitleg ontstaan. Vaak is onbekendheid met de mechanismen in de natuur de oorzaak van eventueel onbegrip. Mooi om te zien, dat de rationele uitleg wordt geaccepteerd en het publiek steeds positiever staat tegenover ons werk. We spraken zelfs vervente vegatariërs, die aangaven hiervoor begrip op te kunnen brengen. Opvallend een mevrouw, die aangaf vegateriër te zijn en uiteindelijk toch een stukje gerookte ganzenborst proefde. Want ze oordeelde wild als zijnde geen vlees, maar een natuurlijk en verantwoord product. Het was weer erg leuk mensen uit te leggen hoe dat product tot stand kwam. Er was alom begrip voor het streven om het afzetkanaal voor de geschoten ganzen weer open te breken en via poulier en restaurant weer op het menu van de bevolking te krijgen. Het was ook weer erg leuk en motiverend om ook vele leden van de WBE te zien, die langskwamen. Deze steun is voor uw PR-commissie erg goed. De nieuwe lokatie leverde een record aantal bezoekers op en we deden weer veel kontakten op belangstelling voor de afname van het wild. De nodige telefoonnummers werden uitgewisseld. Voor de afzet van  een gans of konijn in de toekomst.  Kortom het werd een hele mooi, gezellige dag met een uitstekend resultaat.  


De lokatie op de hofboerderij is erg mooi, vriendelijke bewoners en de deelnemers van de verschillende organisaties combineerden goed.  Erg leuk waren de middeleeuwse muziekanten en toneelspelers. Leuke, reeds lang vergeten muziek en dansen konden zich verheugen in de belangstelling van het publiek. Ook hierdoor werd de bezoekers stroom gedoseerd langs de kramen geleid en konden wij de aanloop aan. Kortom het is een fantastische dage geworden met dank aan onze vrijwillers van de voorlichtingscommissie. Moe maar voldaan namen we afscheid van elkaar.


Bieslanddagen 2011 (3 en 4 september).

Afgelopen weekeinde waren we met de voorlichtingsstand te gast bij Jan de Bruijn in Delfgauw. Het nieuwe rieten dak met de bijzondere windwijzer (vos in goud) markeert de grens met het Delfse Hout. Er stonden twee grote partytenten gereed voor de muskusrattenbestrijding (Provincie Zuidholland) en de WBE Delfland. Aan de ene zijde rietdekker Van Hoogh met een mooie demonstratie van het dakdekken met riet en aan de andere zijde bemensde Natuur en Milieu Pijnacker een zeer informatieve stand over duurzaam leven en de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. De rij langs dit stuk van het laarzenpad werd zondag gesloten door buitensportorganisatie Umyak.

Aan de andere zijde stonden de valken, haviken en uilen van Alex Wedam, fulltime valkenier.  Een zeer bevlogen verteller over de wetenswaar-digheden van de jacht met de roofvogel: de hoge vlucht met de supersnelle valken (300km per uur) op vliegens veerwild, de lage vlucht met de havik op konijn (haarwild) en de "stille" vlucht met de uilen. Een man met veel vakkennis en liefde voor zijn vogels. En niet te vergeten een gezonde dot humor.

Meesterlijk weer op beide dagen en heel veel volk op de been. We hebben tientallen zo niet honderden belangstellenden stads- en dorpsbewoners kunnen informeren over het werk van de WBE en wat er allemaal bij natuurlijk beheer in de polder komt kijken.
Opvallend waren de zeer leuke en positieve reacties, en ook het begrip van het publiek voor het werk van de jager.
Voor iedereen was duidelijk, dat we zonder de muskusrat-tenbestrijding natte voeten krijgen en dat als gevolg van het ganzenoverschot er proble-men ontstaan met de melk- en de vleesproductie van het boerenland. Wim en harry lichten hun passie voor de jacht en de schadebestrijding toe: een kwestie van verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving, voor een door de mens vormgegeven natuur en het zoeken naar de optimale balans tussen de verschillende belangen van mens en dier. Veel bezoekers verwezen naar de waarneming van de eerste wolf in de gelderse poort. Wel of niet positief? Duidelijk was, dat de mens zich rekenschap diende te geven van het voor het kunnen samenleven met grote roofdieren noodzakelijke ander menselijk gedrag in het veld. De vrijwilligers legden de jeugd de principes van de hagelpatroon uit, de verschillen in nummer (hagelgrootte) en het nut ervan voor de specifieke doelstelling bij de jacht en de schadebestrijding.
Veel vragen werden gesteld over de bestrijding van de overlast van kraaien, kauwen en eksters in de bebouwde kom. Of de beruchte mol in de achtertuin. Een enkele natuurliefhebber biechtte zelfs besmuikt op de eieren van de ganzen in het voor faunabeheerders verboden en beschermde natuurgebieden te schudden.

Zondag werden we begeleidt
door het ensemble de Flieren-fluiters met zeer originele muziekinstrumenten als trek-zak, viool en gitaar. Een erg leuke en mooie muzikale omlijsting van de WBE-stand.

Daarachter aan de overzijde van de stand het inmiddels beroemde polsstokspringen en op elk heel uur een leerzame demonstratie aporteren met de jonge Kim en voorjager Willem de Bruijn. Ook altijd een garantie voor veel belangstelling van oud en jong. Willem legt alle facetten van het onder apel hebben en vooral houden van de hond duidelijk en helder voor de toehoorders uit. Vanuit het instinct wil de hond jagen, achter het wild aan en bemachtigen.


Voor de jacht is het voor veiligheid voor de hond van groot belang, dat hij alleen acteert op commando van zijn baas. Dit voorkomt ongelukken, zoals onbedoeld in het schot lopen van een medejager. Jagers houden de schoten erin, wanneer de hond bezig is met de nazoek. dan kan de hond zich concentreren en wordt hij niet afgeleid. Doel is altijd het (aan-)geschoten wild binnen te krijgen en geen wildbraad verloren te laten gaan en onnodig lijden van wild te voorkomen.

Het is altijd heel mooi om te zien hoe de hond het wild (tijdens de demonstratie: de dummy) van de overzijde van de brede sloot ophaald en naar de zijn baas terugbrengt. Daarom wordt er altijd in gezelschap van een goede hond gejaagd.
Vooral aktief deelnemen door een reukspoor uitlte leggen of een dummie te werpen vinden de jonge natuurliefhebbers helemaal top. 


 Kortom een zeer interessante en leuk weekeind met dank aan alle vrijwilligers die de stand bemensten: Willem, Harry, Wim, Thom, Jan, enz.
----------------------------------------------------------------------------

Middendelflanddag 19 juni 2011.

Deze keer waren we wederom te gast bij de gastvrije familie van den Berg in Maasland. Om de opgezette dieren, voorlichters en publiek uit de wind en droog te houden, was er een grote tent beschikbaar. Gelukkig was het overwegend droog en zonnig. Door het slechte weerbericht en de dreigende buien blijven veel mensen  binnen. Toch kunnen we het een geslaagde dag noemen.

 

Naast de voorlichting waren de hondenmensen aanwezig en gaven een leuke en zeer leerzame demonstratie.

Links: Winchester van "t Kieftendorp, roepnaam: Ches van Jean-Paul Lieffering onder appel bij mede-eigenaar en voorjager Hieke Bakker. 
Midden: Go Back Tay, roepnaam Kim met eigenaar en voorjager Willen de Bryun.
Rechts: Banjer van familie van den Berg: een vier-jarige jachthond.
  
Ches in actie: vertrekt direct op het bevel "aport" om de dummy op te halen an terug te brengen bij voorjager Hieke. Een mooien combinatie. Ook de verloren zoek, waarbij Ches een dummy ophaalde, die uit het zicht om de hoek van de schuur was neergelegd werd feillos uitgevoerd. De demonstratie trok een ethousiast publiek.
 
 
Kortom ondanks de matige weersomstandigheden een geslaagde dag met dankzij de oproep van de voorzitter aan de WBE-leden ook extra aanloop van onze leden. Dit staat laatste stond zoals altijd weer garant voor leuke jacht anekdotes en spannende jachtverhalen.
 
De verzameling opgezette dieren, de voorbeelden uit onze polder boeit het publiek en de informatieborden bieden altijd een goede aanknopingspunten voor het voorlichtingsgesprek en bij vertrekt het tasje met foldermateriaal en een tijdschriftje mee: goed voor de spreekbeurt of regenachtige avond om te lezen.
-----------------------------------------------------------------------------
  Midden Delflanddag 2010

Midden Delfland Dag 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Het publiek luistert geboeid naar de uitleg over het fretteren van de fretteur.

Midden Delfland 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Te gast bij Familie van den Berg samen met de Imkervereniging Midden Delfland.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.