Landschapstypen binnen de WBE-delfland

Landschappen ontstaan op basis van grondsoort en het daarmee gepaard gaand grondgebruik door de mens. We spreken dan ook van cultuurlandschappen. Oernatuur kennen we feitelijk in nederland niet (meer). Wel zijn pogingen ondernomen om een zo natuurlijk mogelijk landschappen te laten ontstaan (Oostvaardersplassen). Steeds weer wordt dan duidelijk, dat deze ecosystemen zichzelf vaak onvoldoende in stand kunnen houden en aanvullend menselijk ingrijpen noodzakelijk is.

Binnen de WBE-Delfland zijn naast de stadse en (glas-)tuinbouwgebieden de volgende natuurlijke landschapstypen aan te treffen.

Bron: www.mooierlandschap.nl

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.