Wat doet een WBE?


Alle werkzaamheden van een WBE zijn gericht op het organiseren van duurzame en doelmatige jacht in haar werkgebied. Omdat WBE’s op lokaal niveau actief zijn, is er directe kennis over de leefomgeving van de aldaar in het wild levende populaties dieren.

Administratieve taken:
  • Coördinatie van faunatellingen binnen het WBE-werkgebied
  • Aanvraag ontheffingen voor schadebestrijding bij de Faunabeheereenheid (FBE)
  • Zorgdragen dat door de jachthouders rapportages uitgevoerd

Activiteiten van jagers waarin de WBE vaak een uitvoerende, coördinerende of adviserende rol heeft:
  • Contact onderhouden met gemeenten, verenigingen voor agrarisch natuurbeheer en terreinbeherende organisaties
  • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
  • Uitvoeren van weidevogelbescherming
  • Het houden van toezicht in het veld
  • Onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen
  • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
  • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren

Deel deze pagina:
Delen via e-mail


Decennia verantwoord faunabeheer door faunabeheerders met hart voor de natuur & oog voor de belangen van de grondgebruikers.