Wildziekten en risico's


Vogelgriep.

De vogelgriep is een inmiddels veel voorkomende vorm van dierziekte, die grote economische gevolgen heeft voor de economische belangen van getroffen pluimveebedrijven: eieren-producenten, kippen- en eenden-boerderijen, etc. (quarantainemaatregelen, ruimen van deze bedrijven). Omdat er duidelijk aanwijzingen zijn, dat de vogelgriep ook wordt overgebracht via in het wild levende dieren en vogels, worden ter voorkoming van besmettingen rondom een getroffen bedrijf gebieden aangewezen waar gedurende de quarantainemaatregel niet meer mag worden gejaagd (meestal 30 dagen). De gedachte hierachter is dat tijdens het bejagen het wild zich verplaatst en nieuwe gebieden kan besmetten.

Meer informatie: https://www.jagersvereniging.nl/dossiers/vogelgriep/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teken: Overbrengers van de Ziekte van Lyme en vml ook Q-koorts.

 

Ziekte van Lyme.
In Nederland is ongeveer 1 op de 4 teken besmet met de borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Deze ziekte kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen in de spieren, de gewrichten, het zenuwstelsel en het hart wanneer ze niet behandeld wordt. De teek injecteert deze bacterie tijdens het opzuigen van bloed. Het is daarom belangrijk de teek zo snel mogelijk, liefst binnen 8 tot 24 uur te verwijderen met een tekenverwijderaar. De tekenverwijderaar zorgt ervoor dat de teek niet geïrriteerd raakt of dat er een deel van de teek achter-
blijft. Ongeveer 10% van de tekenbeten leidt tot een besmetting met de ziekte van Lyme. Heb je de teek snel verwijderd met een tekenverwijderaar binnen 24 uur, dan is het besmettingsrisico minimaal. De besmetting is herkenbaar aan de rode kring op de huid, die enige tijd na een tekenbeet zichtbaar wordt.

Informatie: www.weekvandeteek.nl 

Bron: www.rivm.nl/cib/themas/teken-lyme/
 
De teek moet op de juiste manier verwijderd worden, plet de teek niet, verbrandt ze niet, probeer ze niet te verdoven of te doden met ether alvorens ze te verwijderen. Nooit aan een teek trekken, maar met een roterende beweging de teek
verwijderen, en vermijden om ze samen te drukken. Men moet de teek zo snel mogelijk verwijderen. Teken hebben niet meer dan enkele uren nodig om hun gastheer te besmetten. Er zijn vele soorten/merken tekentangen op de markt.  Hoe je een teek verwijderd toont dit filmpje: http://dai.ly/dC2KuI met de O'tom tick twister.

Alternatieve methode om een teek te verwijderen medisch niet verantwoord.
Onlangs werd het volgende advies ontvangen": "Breng een klodder vloeibare zeep aan op een prop watten. Bedek de teek met de zeep-doordrenkte prop watten en dep het een paar seconden (15-20), de teek zal zich spontaan losmaken en zichzelf vasthouden aan de watten wanneer u de prop weg neemt. Deze techniek heeft gewerkt en het is veel minder traumatisch voor de patiënt en makkelijker voor mezelf .. "
Let op: Dit advies is medisch gezien onjuist en risicovol (hoax).
Het vergroot juist het risico op de ziekte van Lyme. De teek zal niet loslaten, hij zal zich eerder steviger vasthechten. Bovendien kan de teek hierdoor zijn maaginhoud in de wond spuiten, wat de kans op infecties vergroot. Veel teken dragen de Borrelia-bacterie bij zich, die zo in de wond terecht kan komen en de ziekte van Lyme kan veroorzaken.
http://hoemoetik.plazilla.com/hoax-teek-verwijderen-met-zeep

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q-koorts.
Mensen kunnen besmet raken door het inademen van besmette deeltjes uit ontlasting, unrine en geboorteproducten (nageboorte) van ondermeer vee. De klachten zijn ontsteking van de luchtwegen, longontsteking, koorts en ontsteking van de lever. Zwangere vrouwen hebben een verhoogd risico op een miskraam. Momenteel loopt er onderzoek of teken de Q-koorts overdragen van dier op dier. Teken bleken ook besmet met de Q-koortsbacterie. In ruim 40 soorten teken bleek de bacterie voor te komen. Vml bij de bloedopname besmet. Nu besmette teken steeds meer blijken voor te komen in nederland neemt ook het risico voor de mens groter.
 
Opleiding Wildhygiene: http://jachtopleiding.com/index.php/wildhygiene